A- A A+

Wystawy stałe

Budynek Komendatury

Barak kantyna. Ślady zbrodni: Pozostałości obuwia odbieranego więźniom. Ekspozycję uzupełniają zdjęcia dokumentalne stosu obuwia pozostawionego na terenie obozu w 1945 r.

Barak administracyjny BUNKRY. Kary obozowe: Ekspozycja ukazuje system i rodzaje kar wykonywanych na więźniach.

Wystawa umieszczona w baraku 8 i 8a składa się z pięciu części tematycznych: Wolne Miasto Gdańsk; Polityka hitlerowska na Pomorzu Gdańskim 1939 – 1945; Geneza i pierwszy okres istnienia KL Stutthof; Struktura władz obozu. Załoga SS; Żydzi w KL Stutthof

Los więźnia w obozie BARAK KOBIECY. Wystawa w Bloku Kobiecym. Jej pierwsza część ukazuje transport więźniów do obozu, grabież ich mienia, przyczyny osadzenia ludzi w obozie oraz ich skład narodowościowy. Zaprezentowano też dokumentację związaną z ewidencjonowaniem więźniów. Część druga wystawy pokazuje warunki życia i pracy jako metodę eksterminacji pośredniej oraz nielegalny nurt życia społeczności więźniarskiej, przejawy obozowego ruchu oporu.

Krematorium

Biuro obsługi zwiedzających znajduje się w byłej wartowni SS

Garaże

Wieża wartownicza

Komora gazowa

Ogrodnictwo

Willa komendanta KL Stutthof

Psiarnia. Budynek, w którym trzymano obozowe psy

Hale DAW

Upamiętnienie na miejscu stosu całopalnego

Upamiętnienie w miejscu baraków Obozu Żydowskiego

Nowy obóz

Forum Narodów

Główny akcent upamiętnienia b. obozu stanowi Pomnik Walki i Męczeństwa, dzieło art. rzeźb. Wiktora Tołkina.

Stary obóz


Wystawy czasowe

„Poland is our Mother. Poles in East Prussia during and after the plebiscite”- online exhibition with lector

„Polska Matką naszą”. Polacy z Warmii, Mazur i Powiśla w stulecie plebiscytu.- wystawa online z lektorem


Wystawy archiwalne

Wystawa „Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück – A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak najwięcej”

Tematem wystawy jest jeden z aspektów nielegalnego nurtu życia obozowego – tajne nauczanie, które prowadziły polskie więźniarki, a które w żadnym innym obozie koncentracyjnym nie przybrało takich rozmiarów, jak właśnie w obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück. Osadzenie w nim żeńskiej kadry profesorskiej i nauczycielskiej z całej okupowanej Polski umożliwiło utworzenie klas, począwszy od szkoły powszechnej, gimnazjum, aż […]

Wystawa „Zawsze Wierni”

Wystawa „Zawsze Wierni”