A- A A+
Obrazek flagi oraz godła polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa na:
„Budowę Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo – edukacyjną – etap III budowa budynku (wykończenie, wyposażenie i zagospodarowanie terenu)”
DOFINANSOWANIE: 8 293 217 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 8 293 217 zł
Opis zadania: Celem inwestycji jest realizacja III etapu zadania obejmująca zakończenie budowy budynku. Roboty objęte III etapem prac dotyczą wykończenia, wyposażenia i zagospodarowania terenu w Muzeum Stutthof w Sztutowie mające na celu stworzenie nowego obiektu budowlanego dostosowanego do przyjęcia dużej liczby zwiedzających.

Dotacja celowa na:
„Budowę Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo – edukacyjną – etap II budowa budynku (stan surowy zamknięty oraz instalacje sanitarne)”
DOFINANSOWANIE: 3 097 910   zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 097 910   zł
Opis zadania: Celem inwestycji jest realizacja II etapu zadania obejmująca budowę budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z instalacjami. Roboty objęte II etapem prac dotyczą: instalacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (zewnętrzne), instalacji wewnętrznej (wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie mającej na celu stworzenie nowego obiektu budowlanego dostosowanego do przyjęcia dużej liczby zwiedzających.”

Dotacja celowa na:
„Realizacja projektu pt. „Rok Gryfa Pomorskiego – w 80. Rocznicę uwięzienia w KL Stutthof”
DOFINANSOWANIE: 1 200 000  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 200 000  zł
Opis zadania: Celem projektu jest realizacja zadań dotycząca upamiętnienia żołnierzy podziemia walczących na Pomorzu a szczególnie członków organizacji Gryf Pomorski obejmująca: program muzyczny, film dokumentalny, album historyczny, wystawę wraz z katalogiem wystawienniczym oraz lekcję multimedialną.

Dotacja celowa na:
„Budowę Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo – edukacyjną”
DOFINANSOWANIE: 1 050 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 050 000 zł
Opis zadania: Celem  inwestycji jest realizacja I etapu zadania obejmująca: rozbiórkę istniejącego budynku, budowę przyłączy, badania archeologiczne oraz wykonanie projektu wykonawczego. Prace obejmują przygotowanie terenu pod budowę budynku Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo – edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W zakres prac wchodzi również wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego do planowanej budowy celem uszczegółowienia rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Dotacja celowa na:
„Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6”
DOFINANSOWANIE: 23 433 757,26 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 23 433 757,26 zł
Opis zadania: Celem  inwestycji jest zaadaptowanie na cele muzealne zabytkowego obiektu mieszkalnego – przedwojennej willi dr. Franciszka Panka przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie (obecna nazwa: „Villa Musica”), który w czasie II wojny światowej  był siedzibą lokalnego dowódcy Selbstschutzu i jego sztabu. Z miejsca tego kierowano egzekucjami prowadzonymi przez Niemców na ludności cywilnej w Lasach Piaśnicy jesienią 1939 roku. Realizowana rozbudowa umożliwi rozpoczęcie działalności statutowej Muzeum Piaśnickiemu, poprzez dostosowanie funkcji budynku do potrzeb muzealniczych. Obecnie obiekt Villa Musica ma 492,68 m² powierzchni użytkowej brutto. Docelowo po modernizacji przewiduje się powierzchnię użytkową budynku około 915 m² brutto.  Zwiększenie powierzchni jest konieczne w związku z potrzebą stworzenia przestrzeni edukacyjnej, wystawienniczej i zaplecza archiwalno – magazynowo – technicznego.