A- A A+

Dla Mediów

RZECZNIK MUZEUM
Realizacja materiałów prasowych na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie może się odbywać wyłącznie po uzgodnieniu z Rzecznikiem Muzeum.

Łukasz Kępski – Rzecznik Muzeum
lukasz.kepski@stutthof.org
tel. +48 (55) 247 83 53 wewn. 235; tel. komórkowy 537 012 670

PATRONAT MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE

Śledź nas:ikona FB ikona Twitter ikona Instagram


Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum

Materiały reporterskie
Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie wymaga zgody Dyrektora Muzeum. Zgodę uzyskuje się za pośrednictwem Rzecznika.
Fotografowanie i filmowanie dozwolone w ramach funkcjonującej w Muzeum trasy turystycznej. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia jest użycie wykonanych materiałów wyłącznie w przedsięwzięciach i projektach nie naruszających dobrego imienia ofiar KL Stutthof oraz Muzeum Stutthof.

Film fabularny i fabularyzowany
Na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie nie będą wydawane zezwolenia na realizację produkcji fabularnych i fabularyzowanych.

Film dokumentalny
Wykonywanie materiałów na potrzeby filmów dokumentalnych wymaga zgody Dyrektora Muzeum. Zgodę uzyskuje się za pośrednictwem Rzecznika.
Głównym warunkiem uzyskania zgodny na filmowanie jest przedstawienie pisemnej informacji określającej tematykę filmu oraz wypełnienie stosownego wniosku. Brak tej informacji będzie skutkował niewydaniem zgody na filmowanie.

Filmowanie z drona
Muzeum Stutthof w Sztutowie znajduje się w strefie nadgranicznej oraz w strefie lotniczej TSA 16E. W związku z tym na użycie dronów oraz innych statków powietrznych zgodę wydają władze lotnicze lub wojskowe. Osoba, która taką zgodę uzyska, zobowiązana jest skontaktować się z Rzecznikiem Muzeum w celu uzgodnienia szczegółów całego przedsięwzięcia. Głównym warunkiem uzyskania zgodny na filmowanie jest przedstawienie pisemnej informacji określającej tematykę filmu oraz wypełnienie stosownego wniosku. Brak tej informacji będzie skutkował niewydaniem zgody na filmowanie.
Zasady wykonywania lotów dronami na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie

Do pobrania: