Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Dla mediów

Rzecznik muzeum

Realizacja materiałów prasowych na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie może się odbywać wyłącznie po uzgodnieniu z Rzecznikiem Muzeum.

Łukasz Kępski – Rzecznik Muzeum
lukasz.kepski@stutthof.org
tel. +48 (55) 247 83 53 wewn. 235; tel. komórkowy 537 012 670

Patronat Muzeum Stutthof w Sztutowie

regulamin przyznawania patronatu Muzeum

wniosek o patronat

logo Muzeum

Filmowanie i fotografowanie na terenie Muzeum

Materiały reporterskie

Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie wymaga zgody Dyrektora Muzeum. Zgodę uzyskuje się za pośrednictwem Rzecznika.
Fotografowanie i filmowanie dozwolone w ramach funkcjonującej w Muzeum trasy turystycznej. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia jest użycie wykonanych materiałów wyłącznie w przedsięwzięciach i projektach nie naruszających dobrego imienia ofiar KL Stutthof oraz Muzeum Stutthof.

Film fabularny i fabularyzowany

Na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie nie będą wydawane zezwolenia na realizację produkcji fabularnych i fabularyzowanych.

Film dokumentalny

Wykonywanie materiałów na potrzeby filmów dokumentalnych wymaga zgody Dyrektora Muzeum. Zgodę uzyskuje się za pośrednictwem Rzecznika.
Głównym warunkiem uzyskania zgodny na filmowanie jest przedstawienie pisemnej informacji określającej tematykę filmu oraz wypełnienie stosownego wniosku. Brak tej informacji będzie skutkował niewydaniem zgody na filmowanie.

Filmowanie z drona

Muzeum Stutthof w Sztutowie znajduje się w strefie nadgranicznej oraz w strefie lotniczej TSA 16E. W związku z tym na użycie dronów oraz innych statków powietrznych zgodę odnośne władze lotnicze lub wojskowe. Osoba, która taką zgodę uzyska, zobowiązana jest skontaktować się z Rzecznikiem Muzeum w celu uzgodnienia szczegółów całego przedsięwzięcia. Głównym warunkiem uzyskania zgodny na filmowanie jest przedstawienie pisemnej informacji określającej tematykę filmu oraz wypełnienie stosownego wniosku. Brak tej informacji będzie skutkował niewydaniem zgody na filmowanie.

Zasady wykonywania lotów dronami na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zgody na filmowanie/fotografowanie na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie
Autoryzacja

Skip to content