A- A A+

Los więźnia w obozie BARAK KOBIECY. Wystawa w Bloku Kobiecym. Jej pierwsza część ukazuje transport więźniów do obozu, grabież ich mienia, przyczyny osadzenia ludzi w obozie oraz ich skład narodowościowy. Zaprezentowano też dokumentację związaną z ewidencjonowaniem więźniów. Część druga wystawy pokazuje warunki życia i pracy jako metodę eksterminacji pośredniej oraz nielegalny nurt życia społeczności więźniarskiej, przejawy obozowego ruchu oporu.