A- A A+

Misja

Służyć przeszłości i teraźniejszości poprzez należyte wykorzystanie świadectwa dawnych dziejów, zdeponowanego w Muzeum Stutthof w Sztutowie przez Świadków Historii. 

Pełnić służbę dla historii i coraz młodszych pokoleń jej odbiorców.


Struktura Muzeum

Dyrektor: Piotr Tarnowski
tel. +48 (55) 247 83 53
e-mail: sekretariat@stutthof.org

Zastępca Dyrektora: Piotr Piechnik
tel. +48 (55) 247 83 53
e-mail: sekretariat@stutthof.org

Zastępca Dyrektora ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie: Teresa Patsidis
tel. +48 (58) 736 11 11
e-mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl

Główny Księgowy: Magdalena Idzik
tel. +48 (55) 247 83 53
e-mail: sekretariat@stutthof.org

DZIAŁ DOKUMENTACYJNY
Kierownik: dr Danuta Drywa
tel. +48 (55) 247 83 53 w. 223
e-mail: danuta.drywa@stutthof.org

DZIAŁ OŚWIATOWY
Kierownik: Ewa Malinowska
tel. +48 (55) 247 83 53 w. 225
e-mail: ewa.malinowska@stutthof.org

DZIAŁ NAUKOWY
Kierownik: dr Marcin Owsiński
tel. +48 (55) 247 83 53
e-mail: marcin.owsinski@stutthof.org

DZIAŁ OCHRONY
SPECJALISTA ds. OBRONNYCH
Kierownik: Tomasz Gąsecki
tel. +48 (55) 247 83 53 w. 217
e-mail: tomasz.gasecki@stutthof.org

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Kierownik: Agnieszka Glazer
tel. +48 (55) 247 83 53 w. 218
e-mail: agnieszka.glazer@stutthof.org

DZIAŁ REMONTOWO-GOSPODARCZY
Kierownik: Michał Makowski
tel. +48 (55) 247 83 53 w. 229
e-mail: michal.makowski@stutthof.org

STANOWISKO ds. ZBIORÓW MUZEALNYCH
Bogusława Tartakowska
tel. +48 (55) 247 83 53 w. 247
e-mail: boguslawa.tartakowska@stutthof.org

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Andrzej Puszczewicz
e-mail: andrzej.puszczewicz@stutthof.org


Rada Muzeum

Rolą Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie jest nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad trwałą ochroną dóbr kultury, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem kontaktu ze zbiorami.

Członkowie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie powołani na czteroletnią kadencję (2023-2027):

 1. Jan Badowski
 2. dr hab. Grzegorz Berendt
 3. ks. Krystian Feddek
 4. dr hab. Jacek Friedrich
 5. prof. dr hab. Maria Mendel
 6. dr Rafał Miastowski
 7. kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski
 8. dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński
 9. dr Jarosław Daniel Sellin
 10. Robert Zieliński
 11. dr Anna Ziółkowska

Oddział Muzeum

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945)
ul. Ofiar Piaśnicy 6, 84-200 Wejherowo,
www.muzeumpiasnickie.pl