Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof zostało powołane dzięki staraniom byłych więźniów obozu Stutthof, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 12 marca 1962 r. Jest państwową instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada muzeum

Rolą Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie jest nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad trwałą ochroną dóbr kultury, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem kontaktu ze zbiorami.

więcej

Oddział muzeum

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945)
ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo,
www.muzeumpiasnickie.pl

Skip to content