Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Historia muzeum

12.03
1962

powołanie Muzeum. Dyrektor Tadeusz Matusiak

Muzeum powołało Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku uchwałą nr 62/XIII\62. Było to wynikiem wieloletnich starań byłych więźniów, ludzi nauki, mediów i kultury. Funkcję dyrektora powierzono historykowi Tadeuszowi Matusiakowi.

1963

zbieranie relacji byłych więźniów

Pracownicy merytoryczni Muzeum rozpoczęli spisywanie relacji byłych więźniów. Przez kolejne lata zebrano je w 27 tomach.

1964

odsłonięcie obelisku z napisem Stutthof

Przed wjazdem do Muzeum ustawiono betonowy monument zwany popularnie „Akcentem Wjazdowym” Zaprojektował go Wiktor Tołkin. Obelisk oprócz funkcji upamiętnienia jest też swego rodzaju drogowskazem.

1965

odsłonięcie 21. kamiennych bloków upamiętniających Nowy Obóz

Na terenie, na którym znajdował się Nowy Obóz postawiono kamienne bloki w miejscach, gdzie stały baraki zniszczone w końcowej fazie istnienia obozu i w okresie powojennym.

12.05
1968

odsłonięcie Pomnik Walki i Męczeństwa

Z okazji 23 rocznicy wyzwolenia obozu odsłonięto pomnik autorstwa Wiktora Tołkina. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, młodzież i mieszkańcy województwa gdańskiego. Pomnik składa się z dwóch części. Pionowa symbolizuje walkę a pozioma męczeństwo.

1972

dyrektor Mirosław Gliński

W miejsce odchodzącego z funkcji dyrektora Tadeusza Matusiaka powołano Mirosława Glińskiego, który wcześniej kierował Działem Naukowo – Badawczym w Muzeum.

1975

upamiętnienie miejsce stosu całopalnego

W miejscu, w którym na przełomie 1944/1945 r funkcjonowało polowe krematorium ustawiono upamiętnienie i tablicę informacyjną.

1977

dyrektor Janina Grabowska

Na stanowisko dyrektora Muzeum powołano Janinę Grabowską absolwentkę Wydziału Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, która pracowała w Dziale Naukowo – Badawczym Muzeum Stutthof.

1981

Krzyż Pamięci Męczeństwa Chrześcijan w KL Stutthof

Pomiędzy krematorium i komorą gazową ustawiono Krzyż Pamięci Męczeństwa Chrześcijan w KL Stutthof. Miejsce ustawienia krzyża nawiązuje do pierwszej odprawionej w 1947 r. mszy.

2004

dyrektor Romuald Drynko

Po przejściu na emeryturę Janiny Grabowskiej – Chałki nowym dyrektorem został Romuald Drynko, który wcześniej był jego wicedyrektorem.

2009

dyrektor Piotr Tarnowski

W listopadzie 2009 roku na stanowisko dyrektora Muzeum Stutthof powołano Piotra Tarnowskiego, który wcześniej pracował min w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmując się min. sprawami muzeów martyrologicznych i Miejsc Pamięci.

23.04
2018

nowa nazwa Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939 – 1945)

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełna nazwa Muzeum to Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939 – 1945), a nazwa skrócona Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Skip to content