Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Archiwum

Archiwum dla korzystających z zewnątrz w trybie stacjonarnym jest zamknięte do odwołania

Archiwum Muzeum Stutthof przechowuje archiwalia byłego KL Stutthof oraz wszelkie inne materiały, które dotyczą więźniów i obozu Stutthof. W Archiwum znajdują się oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, korespondencja obozowa byłych więźniów, a także materiały źródłowe powstałe po wojnie – ankiety, wspomnienia i relacje, dokumentacja dotycząca byłych więźniów etc.
W 2006r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło Archiwum zadanie gromadzenia dokumentów oraz innych pamiątek związanych z tragicznymi losami naszych Rodaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy.

Wszystkie archiwalia posiadane oraz wciąż pozyskiwane, są opracowane i udostępniane do celów naukowo-badawczych.

Skip to content