A- A A+

Archiwum Muzeum Stutthof przechowuje archiwalia byłego KL Stutthof oraz wszelkie inne materiały, które dotyczą więźniów i obozu Stutthof. W Archiwum znajdują się oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, korespondencja obozowa byłych więźniów, a także materiały źródłowe powstałe po wojnie – ankiety, wspomnienia i relacje, dokumentacja dotycząca byłych więźniów etc.
W 2006r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło Archiwum zadanie gromadzenia dokumentów oraz innych pamiątek związanych z tragicznymi losami naszych Rodaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy.
Wszystkie archiwalia posiadane oraz wciąż pozyskiwane, są opracowane i udostępniane do celów naukowo-badawczych.


Zespół Działu Dokumentacyjnego:

Danuta Drywa – kierownik działu
tel.  55 247 83 53 wew. 223
e-mail: danuta.drywa@stutthof.org

Bożena Leszczyńska
tel. 55 247 83 53 wew. 219
e-mail: bozena.leszczynska@stutthof.org

Anna Chinc
tel. 55 247 83 53 wew. 223
e-mail: anna.chinc@stutthof.org

Danuta Ochocka
tel. 55 247 83 53 wew. 223
e-mail: danuta.ochocka@stutthof.org