A- A A+

Opieka nad zbiorami

Dział zbiorów odpowiada za właściwy sposób przechowywania eksponatów, ich bezpieczeństwo i konserwację. Opracowuje zbiory i udostępnia je do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych.  Zbiór muzealiów liczy ponad 1 500 eksponatów związanych z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof oraz jego podobozami. Przedmioty te, ze względu na swój wyjątkowy charakter, są świadectwem cierpienia tysięcy ludzi, prymitywnych warunków, w których przyszło im żyć, a także próby zachowania człowieczeństwa za drutami Stutthofu. W zbiorach muzeum znajdują się m. in.:

  1. Artefakty związane z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof – sprzęt z wyposażenia baraków zamieszkałych przez więźniów, szpitala obozowego i krematorium, narzędzia terroru i przedmioty związane z procesem zagłady.
  2. Przedmioty osobistego użytku przywiezione przez więźniów do obozu i tam im odebrane.
  3. Przedmioty osobistego użytku nielegalnie wykonane przez więźniów w obozie oraz nielegalna twórczość artystyczna więźniów: ozdobne kasetki, papierośnice, popielniczki, biżuteria, łyżki, rysunki, portrety, pamiętniki.
  4. Artefakty należące do członków załogi SS: nieśmiertelniki, odznaczenia wojskowe, pejcze i pałki do bicia, naczynia z kantyny SS.
  5. Powojenne dzieła sztuki o tematyce martyrologicznej poświęcone pamięci ofiar Stutthofu: rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika. 

POZYSKIWANIE OBIEKTÓW OD OSÓB PRYWATNYCH, KOLEKCJONERÓW LUB INSTYTUCJI
Muzeum Stutthof w Sztutowie pozyskuje obiekty do zbiorów w drodze darów, depozytów, zakupów, przekazów instytucjonalnych. Osoby zainteresowane przekazaniem obiektów do Muzeum Stutthof w Sztutowie prosimy o przesłanie oferty drogą listowną na adres placówki lub drogą elektroniczną skanu z podpisem oferenta (muzealia@stutthof.org)

POZYSKIWANIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Muzeum Stutthof przyjmuje zabytki archeologiczne pozyskane w wyniku prowadzenia badań archeologicznych lub poszukiwań zabytków związane z funkcjonowaniem obozu Stutthof oraz jego podobozów. Procedurę przekazywania w/w obiektów do zbiorów muzeum określa „Regulamin przekazywania materiałów archeologicznych do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).” Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem kolekcji muzealiów kustosz Bogusławą Tartakowską – muzealia@stutthof.org

WYPOŻYCZANIE MUZEALIÓW
Muzeum Stutthof wypożycza swoje zbiory do innych muzeów, galerii i centrów edukacyjnych. Procedurę wypożyczeń muzealiów regulują dokumenty: paragraf nr 7 „Regulaminu prowadzenia ewidencji, opracowywania i udostępniania zbiorów muzealnych Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939 – 1945)” oraz „Umowa użyczenia”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem kolekcji muzealiów kustosz Bogusławą Tartakowską – muzealia@stutthof.org


BAZA OBIEKTÓW

Muzeum Stutthof w Sztutowie nieustannie prowadzi pełną digitalizację swoich zbiorów, tak by mogły być one prezentowane na stronie internetowej. Do momentu udostępnienia pełnej wersji katalogu, na platformie MuzeOn możecie się Państwo zapoznać z wybranymi dwudziestoma obiektami z naszej kolekcji.  Co miesiąc prezentować będziemy inne eksponaty, tak by przybliżyć Państwu specyfikę oraz różnorodność naszych zbiorów. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony.

Dziękujemy portalowi MuzeOn za możliwość prezentowania na swojej stronie naszych zbiorów oraz „FpSystem”za jak zawsze niezawodną współpracę.

KONTAKT
Bogusława Tartakowska, kustosz ds. zbiorów
tel. +48 (55) 247 83 53 wew. 247,
e-mail: boguslawa.tartakowska@stutthof.org, muzealia@stutthof.org


Katalog

Katalog zbiorów muzealnych znajduję się na stronie http://zbiory.stutthof.org