A- A A+

Wystawa umieszczona w baraku 8 i 8a składa się z pięciu części tematycznych: Wolne Miasto Gdańsk; Polityka hitlerowska na Pomorzu Gdańskim 1939 – 1945; Geneza i pierwszy okres istnienia KL Stutthof; Struktura władz obozu. Załoga SS; Żydzi w KL Stutthof