A- A A+

Zbiory ikonograficzne

Wyszukiwanie proste:

  1. Klasyfikacja: Dział, Hasło główne, podrzędne w.g. schematu tematycznego.
  2. Opis: wpisz termin, zawartość np. Stutthof, ewakuacja morska, nazwisko itp.
  3. Autor: (opcja). Lokalizacja – miejsce, w którym miałby się znajdować oryginał.
  4. Jeśli znasz numer zdjęcia wpisz w rubrykę „sygnatura”. Status – dostępność lub brak sygnatury, brak danych, zastrzeżone (baza udostępniona częściowo – uaktualniana systematycznie)
  5. Naciśnij przycisk „szukaj”

Zasoby ustawione są według działów (klasyfikacja). Aby odnaleźć potrzebna klasyfikacje , czyli numer działu (np. I, VI, IX) – patrz schemat tematyczny.
Przykłady – w hasło podrzędne proszę wpisać np.:
Załoga SS
Hitleryzacja
Eksterminacja
Podobozy