A- A A+

Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
tel: +48 (55) 247 83 53
fax: +48 (55) 247 83 58
e-mail: sekretariat@stutthof.org
NIP: 5781036000
Numer rachunku bankowego:
Bank Gospodarstwa Krajowego 54 1130 1121 0006 5623 7320 0003

Adres skrzynki ePuap: /MuzeumStutthof/SkrytkaESP
Usługi ePuap Muzeum Stutthof w Sztutowie

Adres do e-doręczeń: AE:PL-58626-52023-TBVDV-18
Skrzynka do e-doręczeń Muzeum Stutthof w Sztutowie

Łukasz Kępski – Rzecznik Muzeum
rzecznik@stutthof.org
tel. +48 (55) 247 83 53 wewn. 235


Logo muzeum piaśnickie

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie

Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie

ul. Ofiar Piaśnicy 6, 84-200 Wejherowo
tel.: +48 58 736 11 11
fax: +48 58 736 11 12
e-mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl
www.muzeumpiasnickie.pl