A- A A+

Publikacje

Po rozpoczęciu działalności, obok zbierania relacji byłych więźniów, zachowywania materii poobozowej, pracy wystawienniczej i oświatowej Muzeum Stutthof rozpoczęło wydawanie publikacji. Jako pierwsze powstały „Komunikaty”, które w założeniu miały informować na bieżąco o codziennej pracy Muzeum we wszystkich jej obszarach. Następnymi publikacjami były informatory o obozie koncentracyjnym Stutthof. Za nimi powstała monografia KL Stutthof oraz publikacja o Żydach i różnych aspektach obozu, takich jak praca, czy narodowość więźniów. 
Dziś Muzeum publikuje wspomnienia byłych więźniów, książki o regionie oraz upowszechnia efekty dalszych prac badawczych o obozie i II wojnie światowej.


2024

Okładka publikacji GDAŃSK 45.DZIAŁANIA ZBROJNE.PROPAGANDA.

GDAŃSK 45.DZIAŁANIA ZBROJNE.PROPAGANDA.

Ukazały się i są już w sprzedaży dwie nowe książki dr. Tomasza Glinieckiego z Działu Naukowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Tym razem autor opracował działania wojenne i propagandowe realizowane przez Armię Czerwoną wiosną 1945 r. na Pomorzu Gdańskim, ze szczególnym uwzględnieniem głównego miasta i portu regionu. To pierwsze tak dogłębne analizy zdobycia Gdańska, co zgodnie podkreślają recenzenci naukowi prac z cyklu „Gdańsk ’45”. Książka „Gdańsk ’45. Działania zbrojne” prezentuje historyczno-militarne aspekty starć o miasto w 1945 r. na tle sowieckiej ofensywnej operacji wschodniopomorskiej. W pracy wykorzystano wiele niepublikowanych, a często i nieznanych dotąd polskim naukowcom dokumentów obu stron konfliktu. Także osąd zdarzeń przez współczesnych, przy wykorzystaniu nowych, bogatych źródeł i poszerzonej narracji, był jednym z ważniejszych celów badań i powodów przygotowania tej publikacji. Z kolei „Gdańsk ’45. Propaganda” ukazuje i wyjaśnia politycznie sterowany obraz walk Armii Czerwonej z niemieckim Wehrmachtem, toczonych o Gdańsk oraz jego okolice w 1945 r. Autor szeroko omawia działania celowo wykrzywiające postrzeganie wojny przez żołnierzy. Wykorzystuje przy tym liczne dokumenty z epoki, ulotki, prasę wojskową i cywilną, radio oraz film. W efekcie, daje też podstawy do skutecznej demitologizacji powojennej opowieści o „wyzwoleniu” Pomorza Gdańskiego

Okładka publikacji Raport ze Stutthofu

Raport ze Stutthofu

Martin Nielsen opisuje to, co widział, czego sam doznał i jaki los spotkał dziesiątki tysięcy Żydów i Żydówek, Rosjan i Polaków. Jest to przerażająca lektura. Opis ten nie zawiera upiększeń, lecz nakreślony został z miłością do ludzi, do ofiar straszliwych okrucieństw wstrząsających czytelnika. przede wszystkim dlatego, że autor posługuje się szczerym i prostym językiem w […]

Okładka publikacji Medycyna obozowa w KL Stutthof

Medycyna obozowa w KL Stutthof

Głównym tematem niniejszej publikacji jest medycyna obozowa w KL Stutthof. Temat ten nie był wcześniej tak szeroko i dokładnie opracowany. Celem monografii jest nie tylko przedstawienie funkcjonowania szpitalnictwa w obozie Stutthof, zachorowalności więźniów i sposobów ich leczenia, ale przede wszystkim analiza zachowanej dokumentacji: ustalenie przebiegów epidemii, określenie działalności gabinetów dentystycznego i okulistycznego, ukazanie sposobów leczenia […]

Okładka publikacji Zeszyty Muzeum Stutthof 11(21)

Zeszyty Muzeum Stutthof 11(21)

Jedenasty – numer drugiej edycji „Zeszytów Muzeum Stutthof”. Publikacja zawiera następujące opracowania: FORUM PAMIĘCI – Andrzej Gąsiorowski, Prof. dr hab. Jan Sziling (1939-2023). Wspomnienie. ARTYKUŁY – Monika Tomkiewicz, Zbrodnie popełnione na działaczach politycznych i społecznych z północnych powiatów przedwojennego województwa pomorskiego zamordowanych w ramach zbrodni pomorskiej 1939r. Mateusz Kubicki, Niemieckie więzienia i areszty w powiecie […]

Okładka publikacji BAJKI

BAJKI

Halina (Lilka) Banasiak – ur. 9 marca 1913r., aresztowana została w grudniu 1943r. w Toruniu wraz z grupą osób podejrzanych o przynależność do polskiej konspiracji. 25 czerwca 1944r. osadzona w KL Stutthof otrzymała nr 37323. Pozostawiła po sobie wzruszające wiersze, które dedykowała swoim dzieciom. Została ewakuowana z KL Stutthof w kwietniu 1945r. drogą morską do […]

Okładka publikacji Zeszyt Muzeum Stutthof Nr 2 (12)

Zeszyt Muzeum Stutthof Nr 2 (12)

Publikacja zawiera nastepujące opracowania: Bogdan Chrzanowski-Czego jeszcze nie wiemy o Polskim Państwie Podziemnym na Pomorzu?,Andrzej Gąsiorowski-Działania specjalne wojska polskiego prowadzone w oparciu o harcerstwo gdańskie i pomorskie. Ustalenia i relacje., Daria Graczyk-Portret kobiet w strukturach SS-Gefolge na przykładzie obozu Stutthof.,Agnieszka Kłys-Kalendarium osadzania i oznaczeń więźniów w obozie Stutthof w latach 1939-1945.,Elżbieta Grot-Ewakuacja morska więźniów KL […]

Okładka publikacji Zeszyty Muzeum Stutthof Nr 1 (11)

Zeszyty Muzeum Stutthof Nr 1 (11)

W publikacji zamieszczono następujące opracowania: M. Orski-Losy jeńców wojennych i internowanych więźniów cywilnych w obozach Wehrmachtu na Pomorzu w latach 1939-1945, E. Grot-Praca więźniów z przejściowych obozów dla jeńców cywilnych w Gdańsku,Nowym Porcie i Stutthofie na Westerplatte w latach 1939-1941, M. Owsiński-Obóz Specjalny w KL Stutthof 1944-1945, A. Kłys-Były takie straszne, że więźniowie dostawali ciężkich […]


2023


2022

Okładka publikacji Zeszyty Muzeum Stutthof 10 (20)

Zeszyty Muzeum Stutthof 10 (20)

Publikacja zawiera następujące opracowania: FORUM PAMIĘCI – Marcin Owsiński, Pół wieku badań nad pomorską konspiracją w Muzeum Stutthof. Rozmowa z profesorami Bogdanem Chrzanowskim i Andrzejem Gąsiorowskim ARTYKUŁY Danuta Drywa, Arbeitserziehungslager (obóz pracy wychowawczej) Stutthof. Część III Kordian Kuczma, Litewscy „więźniowie honorowi” w obozie koncentracyjnym Stutthof Jerzy Markowski, Lęborskie miejsca pamięci. Lębork w okresie rządów narodowych […]

Okładka publikacji Stutthof. Traces of memory

Stutthof. Traces of memory

Okładka publikacji Polska Matką naszą ... zbrodnia na Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w obozie Stutthof w 1940 r.

Polska Matką naszą ... zbrodnia na Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w obozie Stutthof w 1940 r.

Najpowszechniej za początek istnienia nowoczesnych narodów, a co za tym idzie państw narodowych przyjmuje się koniec XVIII wieku. Od tego czasu w XIX i XX wieku Europa poddawała się owej idei. Na ziemiach polskich te tendencje szczególnie silnie zaczęły występować w okresie romantyzmu. Jednak szereg przeobrażeń, których doświadczało większość narodów europejskich nie było dane Polakom […]

Okładka publikacji LAGROWI LUDZIE Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945-1946)

LAGROWI LUDZIE Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945-1946)

Książka wypełni kolejną lukę w naszej historiografii. Czytelnik otrzymał po raz pierwszy całościowe opracowanie naukowe, zawierające wiele nowych ustaleń, nieznanych wcześniej z innych publikacji. Poruszane w niej zagadnienia często były przemilczane lub marginalizowane. Całość tematyki ujęto w sposób ciekawy i przystępny, co czyni ją ciekawą lekturą. Jest to bardzo wartościowy materiał, który będzie pomocny przy […]

Okładka publikacji Dorastanie w piekle

Dorastanie w piekle

Wspomnienia urodzonego w 1928 r. Chaima Kozienieckiego to niezwykły zapis wspomnień dziecka, ocalałego z Holokaustu. Autor zaczął je spisywać w 1941 r. w łódzkim getcie, gdzie znalazł się po rozpoczęciu II wojny światowej wraz z całą rodziną. We wrześniu 1944 r. trafił do Auschwitz, a potem wraz z innymi więźniami został przetransportowany do KL Stutthof. […]

Okładka publikacji Kto przez ogień. Żydowskie świadectwa ze Stutthofu

Kto przez ogień. Żydowskie świadectwa ze Stutthofu

Praca ta stanowi wybór źródeł – wspomnień więźniów żydowskich, którzy przebywali w KL Stutthof. Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich to przede wszystkim tłumaczenia fragmentów świadectw wraz z komentarzami. Klucz wyboru tych materiałów opierał się głównie na ich powiązaniu z zaproponowanymi obszarami tematycznymi dotyczącymi funkcjonowania więźniów w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w […]

Okładka publikacji To był obóz śmierci / This was a death camp

To był obóz śmierci / This was a death camp

Publikacja autorstwa Tomasza Glinieckiego stanowi kontynuację prac badawczych nad historią ostatniego okresu istnienia obozu koncentracyjnego Stutthof i czasu po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną w maju 1945r. Badania pod tym kątem pierwszy podjął Marek Orski jeszcze w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Prace te kontynuowali Marcin Owsiński, a także Tomasz Gliniecki, którego zainteresowania […]

Okładka publikacji Apel Cieni - płyta winylowa

Apel Cieni - płyta winylowa

Apel Cieni – płyta winylowa z zapisem muzycznego projektu Tomasza Budzyńskiego ( Armia, 2Tm2,3, Siekiera) z piosenkami do poezji stworzonej przez więźniów obozu Stutthof.

Okładka publikacji Zeszyt Muzeum Stutthof 9 (19)

Zeszyt Muzeum Stutthof 9 (19)

Kolejne wydanie periodyku naukowego, w którym zamieszczono 8 artykułów dotyczących historii XX wieku. Publikacja zawiera następujące opracowania: Aleksander Michalak ,,Gdańsk i Jerozolima- organizacja Betar w Wolnym Mieście Gdańsku ”, Elżbieta Grot ,,Auffanglager-przejściowy obóz dla jeńców cywilnych funkcjonujący w Victoriaschule w Gdańsku w dniach 1-15 września 1939r.” , Danuta Drywa ,, Arbeitserziehungslager  ( obóz pracy wychowawczej) […]


2021

Okładka publikacji WIĘŹNIOWIE POLICYJNI W KL STUTTHOF (w świetle dokumentów i relacji)

WIĘŹNIOWIE POLICYJNI W KL STUTTHOF (w świetle dokumentów i relacji)

Fragment wstępu do książki: ” Autor zdecydował się na raczej analityczne ujęcie różnych kwestii dotyczących więźniów policyjnych, uznając, że zbyt wcześnie jest na opracowanie o monograficznym charakterze. Są bowiem problemy, które udało się dość dobrze przeanalizować, ale występują także takie, o których nasza wiedza jest bardzo fragmentaryczna i zbyt powierzchowna. W związku z tym autor […]

Okładka publikacji Adults Perceive Events Differently .Memories of Juvenile Prisoners of Stutthof

Adults Perceive Events Differently .Memories of Juvenile Prisoners of Stutthof

The book presents the history of minor prisoners of several nationalities who were imprisoned in the Stutthof camp. Their testimonies show various aspects of Lager life, from arrival at camp, to the conditions of life of inmates, to the moment of a difficult evacuation and liberation. The image of the camp experiences that emerges from […]

Okładka publikacji Odciąć Prusy Wschodnie! Pancerna szpica operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku

Odciąć Prusy Wschodnie! Pancerna szpica operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku

Opublikowane tu wyniki badań uzupełniają stan wiedzy o końcowych miesiącach II wojny światowej na dzisiejszych ziemiach północnej Polski, szczególnie na północnym Mazowszu i w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, od Mławy po Elbląg. Przynoszą jej szerszy, często zupełnie nowy obraz, zmieniający dotychczasowe postrzeganie  również w sferze geopolityki. Mogą być cennym wsparciem w obliczu powtórnie rozbieżnego widzenia […]

Okładka publikacji KL Ravensbruck. Historia kompleksu obozów.

KL Ravensbruck. Historia kompleksu obozów.

Ravensbruck był głównym obozem kobiecym w systemie narodowosocjalistycznych obozów koncentracyjnych, który od 1941 r. funkcjonował jako kompleks obozów. Przedmiotem badań Strebla są zarówno sprawcy, jak i osadzeni. Autor analizuje pochodzenie więźniów, skład ich społeczności oraz warunki życia w różnych częściach tego kompleksu. Przedstawia też wielorakie formy pracy przymusowej, terroru i zagłady. Książkę zamyka rozprawa na […]


2020


2019

Okładka publikacji A simple story about a difficult place or what happened in the Stutthof camp

A simple story about a difficult place or what happened in the Stutthof camp

A guide for people with intellectual disabilities.

Okładka publikacji Prosta opowieść o trudnym miejscu czyli co się działo w obozie Stutthof. Przewodnik dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi.

Prosta opowieść o trudnym miejscu czyli co się działo w obozie Stutthof. Przewodnik dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi.

Prosta opowieść o trudnym miejscu czyli co się działo w obozie Stutthof. Przewodnik dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi to wydawnictwo, które jest odpowiedzią na wymagania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powstało w wyniku analizy zajęć prowadzonych przez pracowników Działu Oświatowego i konsultacjach z wychowawcami i nauczycielami placówek kształcenia specjalnego. Z szesnastu krótkich rozdziałów zainteresowani dowiedzą […]

Okładka publikacji Archeologia w Miejscach Pamięci. Prace archeologiczne a nielegalne poszukiwania. Przestępczość wobec dziedzictwa archeologicznego oraz martyrologicznego.

Archeologia w Miejscach Pamięci. Prace archeologiczne a nielegalne poszukiwania. Przestępczość wobec dziedzictwa archeologicznego oraz martyrologicznego.

Wydawnictwo jest efektem konferencji pt. „Archeologia w Miejscach Pamięci. Prace Archeologiczne a nielegalne poszukiwania. Przestępczość wobec dziedzictwa kulturowego oraz martyrologicznego”. Wydawnictwo omawia zagadnienia z zakresu praktyki archeologicznej, kwestii dotyczących prawa oraz zagrożeń wobec dziedzictwa archeologicznego i martyrologicznego, a także – co istotne, dla nas muzealników, opiekunów miejsc pamięci – porusza tematy dotyczące powinności etycznych. W […]

Okładka publikacji Stutthof. Ślady Pamięci

Stutthof. Ślady Pamięci

Muzeum Stutthof w Sztutowie przedstawia swoją najnowszą publikację, album pt. „Stutthof. Ślady Pamięci”. Jest to pierwsza publikacja naszego Muzeum, która zawiera tak szeroki przegląd posiadanych muzealiów i archiwaliów. Wprowadza ona czytelnika w świat obozowy opowiedziany słowami byłych więźniów, gdyż „Śladami pamięci” są zarówno wspomnienia, które obrazują powstanie obozu Stutthof we wrześniu 1939 r., aż do […]

Okładka publikacji Концентрационный лагерь Штуттхоф (альбом/album)

Концентрационный лагерь Штуттхоф (альбом/album)

album: Концентрационный лагерь Штуттхоф.

Okładka publikacji Guide. Historical Information

Guide. Historical Information

Guide. Historical Information

Okładka publikacji Zeszyt Muzeum Stutthof Nr 3 (13)

Zeszyt Muzeum Stutthof Nr 3 (13)

W trzeciej części Zeszytów Muzeum Stutthof znalazło się jedenaście artykułów związanych z historią obozu Stutthof i Wolnego Miasta Gdańska oraz dziejami najnowszymi Pomorza Gdańskiego w XX wieku. Teksty podzielone zostały na artykuły historyczne, biogramy oraz opracowania o charakterze źródłowym .Publikacja zawiera następujące opracowania: Krzysztof Steyer, Wrzesień 1939 w polskim filmie fabularnym ,Danuta Drywa, Polki z […]

Okładka publikacji Zeszyty Muzeum Stutthof Nr 4 (14)

Zeszyty Muzeum Stutthof Nr 4 (14)

Publikacja zawiera następujące opracowania: Krzysztof Steyer Nazistowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry jako temat polskiego kina, Piotr Chruścielski Ze Stutthofu do Stutthofu. Studium przypadku Paula W., mieszkańca gminy Stutthof, więźnia nr 97431, Marek Orski Zbrodniarze obozu koncentracyjnego Stutthof w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku w 1946 r. Egzekucja 4 lipca 1946 r. Aktualny stan wiedzy, Danuta […]

Okładka publikacji Walki Armii Czerwonej w delcie Wisły (styczeń-maj 1945)

Walki Armii Czerwonej w delcie Wisły (styczeń-maj 1945)

Autorem książki „Walki Armii Czerwonej w delcie Wisły (styczeń-maj 1945)” jest dr Tomasz Gliniecki, znany z szeregu innych publikacji i artykułów podejmujących temat 1945 roku na Pomorzu Gdańskim. W książce zostały przedstawione w szczegółowy i zupełnie nowy w polskiej historiografii sposób kilkumiesięczne działania militarne na obszarze Żuław, które zakończyły się kapitulacją ostatnich niemieckich wojsk w […]

Okładka publikacji Zeszyt Muzeum Stutthof Nr 6 (16)

Zeszyt Muzeum Stutthof Nr 6 (16)

Najnowszy tom otwiera tekst Bogdana Chrzanowskiego i Andrzeja Gąsiorowskiego podejmujący temat warsztatu historyka. Artykuł Tomasza Glinieckiego omawia prowadzone w kwietniu 1945 r. przygotowania oddziałów Armii Czerwonej do uderzenia w kierunku Sztutowa, tekst Marty Kilich-pracę Polek i Żydówek w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1943-1944, a tekst Katarzyny Krawczyk i Ewy Malinowskiej-archeologiczne prace poszukiwawcze na terenie […]


2018


2017


2016

Okładka publikacji Guide du Musée Stutthof

Guide du Musée Stutthof

Un dossier contenant des informations de base sur le musée Stutthof à Sztutowo – conformément à la direction de la visite du musée.

Okładka publikacji Toruński Holokaust. Losy Żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (OT Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalałych ofiar i świadków.

Toruński Holokaust. Losy Żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (OT Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalałych ofiar i świadków.

[…] intencją niniejszej publikacji nie jest stawianie kogokolwiek pod moralnym pręgierzem, ale utrwalenie pamięci o straszliwym, zbiorowym cierpieniu ofiar podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (OT Thorn) i oddanie im należnej czci. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że niewiele osób ma świadomość tego, że u schyłku II wojny światowej fragment tragedii […]

Okładka publikacji Członkowie TOW 'Gryf Pomorski' w KL Stutthof. Działalność-Aresztowanie-Obóz

Członkowie TOW 'Gryf Pomorski' w KL Stutthof. Działalność-Aresztowanie-Obóz

W książce po raz pierwszy całościowo podjęto temat uwięzionych w obozie koncentracyjnym Stutthof członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Do obozu Stutthof placówki gestapo z całego Pomorza kierowały aresztowanych członków różnych polskich organizacji konspiracyjnych. Wśród nich największą grupę stanowili właśnie członkowie „Gryfa Pomorskiego”. Autorzy, przedstawiają losy poszczególnych członków „Gryfa” osadzonych w KL Stutthof w latach […]

Okładka publikacji Finowie w KL Stutthof. The Finns in Stutthof Concentration Camp

Finowie w KL Stutthof. The Finns in Stutthof Concentration Camp

Dwujęzyczna publikacja poświęcona jest obywatelom fińskim internowanym w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1942 – 1945. Była to grupa 130 osób – kobiet, mężczyzn oraz dzieci, których nazwiska zidentyfikowano na podstawie dostępnych przekazów źródłowych. Finowie należeli do jednej z 40 grup narodowościowych, które znalazły się w KL Stutthof. Niniejsze opracowanie jest rezultatem poszerzonych badań źródłowych […]


2015


2013


2010


2008