A- A A+

„Mamy moc sprawczą by pamiętać, ale nie mamy mocy by zatrzymać czas…”

Wizyta w miejscu pamięci – byłym niemieckim obozie koncentracyjnym to ważny wychowawczo element edukacji młodego człowieka. Dorastają kolejne pokolenia powojnia, odchodzą od nas świadkowie tych wydarzeń, jednak misja związana z nauką z historii i ostrzeżeniem wyrażanym w autentycznym miejscu są wciąż aktualne. Świat i ludzie się zmieniają, wartości jakie chcemy przekazać w czasie pobytu w Muzeum Stutthof w Sztutowie są jednak stałe i uniwersalne. Zdajemy sobie sprawę, że opowiedzieć o cierpieniu, tęsknocie, bólu, rozłące czy wreszcie śmierci jest niezmiernie trudno ale Miejsce i pamięć Ofiar zobowiązuje.

Dla pamięci Ludzi i Miejsca została przygotowana nowa OFERTA EDUKACYJNA naszego Muzeum, którą oddajemy do państwa dyspozycji. Proponujemy Państwu zajęcia edukacyjne prowadzone pod kierunkiem doświadczonych pracowników Muzeum Stutthof, które oparte są na autentyczności miejsca, wykorzystaniu przedmiotów i relacji związanych z sylwetkami i przeżyciami więźniów KL Stutthof.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną. W celu ustalenia wolnego rezerwacji terminu zajęć prosimy o kontakt z Działem Oświatowym.

Kierownik działu:
Ewa Malinowska, tel.: 55 247 83 53 wew. 225
e-mail: ewa.malinowska@stutthof.org, edukacja@stutthof.org

Edukatorzy:
Łukasz Kępski (j. polski, j. angielski, j. niemiecki)
tel. 55 247 83 53 wew. 235
e-mail: lukasz.kepski@stutthof.org, edukacja@stutthof.org

Kordian Kuczma (j. polski, j. angielski, j. niemiecki)
tel. 55 247 83 53 wew. 246
e-mail: kordian.kuczma@stutthof.org, edukacja@stutthof.org

Za kwestie naukowe w Dziale Oświatowym odpowiadają:

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski
e-mail: edukacja@stutthof.org
Kierunki prowadzonych badań:
– różnorodne formy działalności ZWZ-AK na Pomorzu;
– Okręgowa Delegatura Rządu RP na Kraj;
– Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy – Narodowe Siły Zbrojne;
– Organizacja „Miecz i Pług”;
– walka gestapo ze strukturami Polski Podziemnej i Polskiego Państwa Podziemnego;
– niemiecki system okupacyjny na Pomorzu;
– sytuacja polityczna na Pomorzu w 1945 r. i po zakończeniu wojny;
– walka komunistycznej władzy z Polską Podziemną i z Polskim Państwem Podziemnym.

prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
e-mail: andrzej.gasiorowski@stutthof.org
Kierunki prowadzonych badań:
– Wolne Miasto Gdańsk: polskie organizacje, służby specjalne, represje wobec Polaków;
– przygotowania do wojny prowadzone na terenie województwa pomorskiego;
– badania nad różnymi aspektami okupacji niemieckiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego;
– obóz Stutthof w systemie polityki represji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie;
– Polska Podziemna na Pomorzu oraz instytucje Polskiego Państwa Podziemnego;
– organizacje konspiracyjne działające na Pomorzu Gdańskim, w tym Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”;
– Polska Armia Ludowa;
– sytuacja na Pomorzu Gdańskim po 1945 r.;
– powojenna aktywność środowisk kombatanckich na Pomorzu Gdańskim;


Oferta edukacyjna

Oferujemy:

  • lekcję muzealną: czas trwania 60 minut, cena 10 zł od uczestnika;
  • warsztaty muzealne: czas trwania od 120 do 180 minut, cena 15 zł od uczestnika.

Ze względu na specyfikę miejsca zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od lat 14. Każde zajęcia odbywają się częściowo na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone także w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.


Jak zamówić zajęcia

Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną, zajęcia można zamówić przez kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem działu oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie w celu ustalenia dostępnego terminu zajęć.

  • Grupa uczestnicząca w zajęciach nie powinna przekraczać 25 osób.
  • W zamówieniu należy podać język zajęć lub/i szczególne uwarunkowania grupy.
  • Płatności za zajęcia dokonuje się w Biurze Obsługi Zwiedzających według cennika oferty edukacyjnej.