A- A A+

Dział Naukowy

Dział Naukowy Muzeum Stutthof zajmuje się badaniami różnych aspektów historii obozu Stutthof oraz losami ludzi będących jego więźniami. Zgodnie ze statutem Muzeum badania te dotyczą nie tylko okresu II wojny światowej i samego Stutthofu, ale są rozszerzane także o inne zagadnienia związane z regionem, jak np. historia Wolnego Miasta Gdańska (1920– 1939), Pomorze Gdańskie pod okupacją niemiecką, Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu czy powojenne dzieje miejsca pamięci. Efektem pracy historyków są książki, artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz prezentacje i wystąpienia na konferencjach i spotkaniach. Muzeum posiada również własny rocznik naukowy – „Zeszyty Muzeum Stutthof”.


Zespół Działu Naukowego:

dr Marcin Owsiński – kierownik działu
e-mail: marcin.owsinski@stutthof.org
tel. 55 247 83 53 wew. 226
Kierunki prowadzonych badań:
– historia obozu Stutthof (m.in. losy różnych grup więźniów, organizacja obozu, budowa i funkcjonowanie różnych struktur obozowych);
– powojenne dzieje miejsca pamięci na terenie byłego KL Stutthof;
– procesy stutthofskie po wojnie;
– pamięć i jej przemiany na przykładzie Stutthofu i jego więźniów;
– wykorzystanie badań historycznych w edukacji.

Piotr Chruścielski
e-mail: piotr.chruscielski@stutthof.org
tel. Sztutowo 55 247 83 53 wew. 226
Kierunki prowadzonych badań:
– grupy zmarginalizowane, m.in. więźniowie aspołeczni, kryminalni, więźniowie-homoseksualiści i ich miejsce w polityce pamięci;
– losy więźniów – Niemcy i Austriacy (w tym okres powojenny, m.in. pamięć rodzin, niemiecka i austriacka polityka historyczna);
– więźniarski aparat nadzoru.

dr Tomasz Gliniecki
e-mail: tomasz.gliniecki@stutthof.org
tel. Sztutowo 55 247 83 53 wew. 251
Kierunki prowadzonych badań:
– rok 1945 w Stutthofie i na Żuławach;
– jeńcy sowieccy w KL Stutthof;
– Armia Czerwona w walkach na Pomorzu Gdańskim w 1945 roku.

Agnieszka Kłys
e-mail: agnieszka.klys@stutthof.org
tel. Sztutowo 55 247 83 53 wew. 233
Kierunki prowadzonych badań:
– nieletni więźniowie obozu Stutthof;
– numeracja więźniów;
– śmiertelność więźniów;
– losy więźniów – Finowie.

dr Aleksander Michalak
e-mail: aleksander.michalak@stutthof.org
tel. Sztutowo 55 247 83 53 wew. 251
Kierunki prowadzonych badań:
– relacje żydowskich więźniów KL Stutthof;
– ideologia i działalność syjonistycznej młodzieżowej organizacji Betar;
– religia i wojna;
– Żydzi i Mandat Palestyny w latach 1922 – 1945.