A- A A+

Informacje o byłych więźniach obozu Stutthof

Na podstawie częściowo zachowanej dokumentacji byłego KL Stutthof, w oparciu o ustalone w blisko 75% nazwiska więźniów obozu, Archiwum Muzeum Stutthof wystawia oficjalne zaświadczenia potwierdzające pobyt więźniów w obozie. Informacji tych udziela się tylko osobom zainteresowanym – byłym więźniom, członkom ich rodzin oraz instytucjom z kraju i zagranicy. W celu uzyskania informacji prosimy o wypełnienie danych w karcie poszukiwań (Investigation card) i wysłanie, drogą elektroniczną, bądź pocztową na adres Muzeum:
telefon: +48 (55) 247 83 53 – Archiwum Muzeum
adres: Muzeum Stutthof, ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
e-mail: poszukiwania@stutthof.org

Odpowiedź, po sprawdzeniu danych, w formie stosownego zaświadczenia, zostanie przesłana pocztą na wskazany adres.

WAŻNE INFORMACJE

  • w treści korespondencji kierowanej do Archiwum pocztą elektroniczną należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko) oraz adres
  • wypełniając kartę poszukiwań należy podać możliwie najbardziej dokładne dane dotyczące poszukiwanej osoby – imię, nazwisko i data urodzenia to podstawowe informacje służące w identyfikowaniu więźniów

Archiwum Muzeum Stutthof, podobnie jak inne Muzea uczestniczące w programie dokumentacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” realizowanego przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przekazało do imiennej bazy danych nazwiska 36767 Polaków-więźniów obozu Stutthof w latach 1939–1945.
Szczegółowe informacje o ofiarach i niemieckich prześladowaniach wobec obywateli polskich w latach 1939–1945 znajdują się na portalu www.straty.pl


Wyszukaj byłych więźniów

Informacje zawarte w wyszukiwarce stanowią jedynie fragment wykazu nazwisk byłych więźniów KL Stutthof figurujących w materiałach dokumentalnych Archiwum Muzeum Stutthof. W celu potwierdzenia pobytu więźnia w obozie prosimy o wypełnienie karty poszukiwań znajdującej się w zakładce Poszukiwanie byłych więźniów oraz o przesłanie jej na adres muzeum. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.straty.pl

Uwaga: Tylko dokumenty księgi ewidencyjnej o sygnaturach I-IIE-… są udostępnione w postaci skanów
fragment pracy dyplomowej Pawła Leszczyńskiego