A- A A+

Aktualności

Wizyta gości z Centrum Falstad

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania.

W ostatnich dniach Muzeum Stutthof w Sztutowie odwiedziła delegacja pracowników i członków zarządu Centrum Falstad w Norwegii. Wśród gości byli m.in. dyrektor placówki Christian Wee oraz współpracujący z nią prof. Marek E. Jasiński z Uniwersytetu z Trondheim. W trakcie pobytu goście zwiedzili teren dawnego obozu koncentracyjnego Stutthof. Ważnym punktem było odwiedzenie miejsca gdzie znajdował się Germanenlager, w którym osadzeni zostali więźniowie wywodzący się z Norwegii.

Uczestnicy spotkania podczas zwiedzania Muzeum.

Pobyt delegacji z Centrum Faldstad był również okazją by zaprezentować działalność Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz porozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach wystawienniczych i edukacyjnych. Wśród poruszanych tematów pojawiły się plany stworzenia wspólnej wystawy prezentującej losy norweskich policjantów w KL Stutthof, czy też działań edukacyjnych na rzecz praw człowieka i edukacji włączającej w miejscach pamięci.  

Centrum Falstad to powstała w sierpniu 2000 r. instytucja mająca na celu przede wszystkim upamiętnienie ofiar II wojny światowej i edukację na temat praw człowieka. Jej siedzibą jest teren dawnego norweskiego obozu SS, który powstał w celu osadzenia przeciwników politycznych Vidkuna Quislinga. Trafili do niego m.in norwescy policjanci, którzy w grudniu 1943 r. zostali osadzeni w KL Stutthof.