A- A A+

Aktualności

Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie

Dnia 8 października 2020r w Muzeum  Stutthof  w Sztutowie odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.  Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 21 listopadowego 2019 r. w skład Rady powołani zostali: Jan Badowski, dr hab. Grzegorz Berendt, dr Jacek Friedrich, Andrzej Kowalczys, prof. dr hab. Maria Mendel, Rafał Miastowski, kmdr rez.dr inż. Mariusz Mięsikowski, prof.dr hab. Wiesław Theiss, dr Anna Ziółkowska, dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński, dr hab. Monika Tomkiewicz.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia pamięci pierwszego dyrektora Muzeum pana Tadeusza Matusiaka. Wiadomość o Jego śmierci dotarła do nas dzisiaj rano napełniając nas wielkim smutkiem.

Rolą Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie jest nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad trwałą ochroną dóbr kultury, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem kontaktu ze zbiorami.

Takie między innymi zadania stoją przed nowo powołaną Radą , której  członkowie ,  na swego przewodniczącego jednogłośnie wybrali dr. Jacka Friedricha.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze bieżące sprawy Muzeum i plany na najbliższe lata.

Wszystkim członkom Rady życzymy wytrwałości i dużo zadowolenia z pracy.