A- A A+

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa.

„Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu. W 80-tą rocznicę powołania Armii Krajowej” – Sztutowo 14–15 lutego 2022 r. (zgłoszenia do 31 grudnia 2021 r.)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939–1945) zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu. W 80-tą rocznicę powołania Armii Krajowej”, która odbędzie się 14–15 lutego 2022 r. w Sztutowie

Osoby zaangażowane w czynny i bierny ruch oporu na Pomorzu Gdańskim podczas II wojny światowej czyniły to z narażeniem życia. Niemiecki okupant stosował względem nich najsurowsze kary, włącznie z rozstrzelaniem lub osadzeniem w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof.

Celem konferencji, wchodzącej w zakres tematyczny Centralnego Projektu Badawczego IPN „II Wojna Światowa i okupacja ziem polskich 1939–1945”, jest przedstawienie zagadnień związanych z ruchem oporu na Pomorzu Gdańskim w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945. Takie ujęcie tematu ma umożliwić badaczom przedstawienie zagadnień związanych z dużymi organizacjami konspiracyjnymi takimi jak Armia Krajowa, jak również tymi posiadającymi zasięg regionalny (Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”) lub lokalny. Innymi zagadnieniami prezentowanymi podczas konferencji będą sprawy związane z polityką okupanta względem przedstawicieli ruchu oporu, czy represje stosowane względem nich.

Poniżej przedstawiamy planowane obszary tematyczne konferencji. Prosimy je jednak traktować tylko jako sugestie:

– Armia Krajowa

– Armia Krajowa na Pomorzu

– Organizacje konspiracyjne na Pomorzu

– Czynny i bierny ruch oporu

– Organizacja ruchu oporu na Pomorzu

– Działania okupanta przeciwko ruchowi oporu

– Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w ramach czasopisma „Zeszyty Muzeum Stutthof”, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg (14/15 luty 2022 r.) i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Organizatorzy zapewniają transport 14 lutego 2022 r. na trasie Gdańsk–Sztutowo oraz 15 lutego na trasie Sztutowo–Gdańsk

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat będą przyjmowane do 25 stycznia 2022 r.

Organizatorom przysługuje prawo wyboru referatów.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

Mateusz Kubicki

mateusz.kubicki@ipn.gov.pl

Piotr Chruścielski

piotr.chruscielski@stutthof.org