A- A A+

Aktualności

Nowy nabytek w Archiwum Muzeum

W minionym tygodniu Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie otrzymało niezmiernie cenny dokument, jakim jest pamiętnik inż. Edwarda Bienisiewicza. Pamiętnik ukazuje losy młodego chłopca, który pomimo wielu trudności uzyskuje dyplom Technika Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie. W momencie wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję kierownika robót naprawczych parowozowni w Gdyni. 13 września 1939 roku został aresztowany przez Gestapo, osadzony w obozie przejściowym w Victoria Schule, Nowym Porcie i ostatecznie pod koniec grudnia 1939 roku przewieziony do budującego się obozu Stutthof. Jako więzień o numerze 3824 pan Bienisiewicz przeżył w obozie 5 lat i 6 miesięcy, często cudem uchodząc życiem. Wnikliwy opis miejsc pracy, zakresu obowiązków, nazwiska współwięźniów, oprawców oraz dat wydarzeń pozwalają na poszerzenie i doprecyzowanie wiedzy w zakresie historii funkcjonowania KL Stutthof.

Dyrekcja Muzeum Stutthof w Sztutowie wraz z Pracownikami Archiwum serdecznie dziękują wnukom autora pamiętnika Piotrowi Soroce i Maciejowi Soroce za przekazanie tak drogocennego daru.