A- A A+

Aktualności

Częściowe otwarcie muzeum

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. istnieje możliwość udostępnienia do zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury. To oznacza, że możliwy będzie wstęp na teren Muzeum Stutthof w Sztutowie, z wyłączeniem pomieszczeń, w tym ekspozycji. Czynimy to bezzwłocznie po wyjaśnieniu się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który dosięgnął również nasz zespół. Częściowe otwarcie nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r.

Pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie będą pełnili dyżury mające zapewnić bieżące funkcjonowanie instytucji, pozostali pracują zdalnie.

Sekretariat Muzeum pełni dyżur telefoniczny pod numerem +48 (55) 247 83 53, w godzinach 8:00 – 14:00.

Dyżur stacjonarny pełni Biuro Obsługi Zwiedzających oraz pod numerem +48 798 418 824, w godzinach 8:00 – 14:30, prócz świąt.

W dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 14:00 możliwy jest kontakt e-mailowy z sekretariatem i pracownikami Muzeum według wykazu znajdującego się na stronie www.stutthof.org.

Rzecznik Muzeum jest dostępna dla mediów pod numerem telefonu +48 537 012 670 i e-adresem katarzyna.krawczyk@stutthof.org w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń.