slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Polski English Deutsch Italiano Русский

Pamiątki z KL Ravensbrück

W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Stutthof wystawą dotyczącą organizacji przez polskie więźniarki tajnego nauczania w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, zwracamy się z gorącą prośbą do osób, które posiadają pamiątki po więźniarkach tego obozu, o kontakt z Muzeum Stutthof: sekretariat@stutthof.org. Interesują nas szczególnie zdjęcia, dokumenty, listy i pamiątki wykonane przez więźniarki w obozie – na potrzeby wystawy oczywiście w formie kopii. W razie konieczności jesteśmy w stanie przyjechać i wykonać kopie we własnym zakresie. Prosimy również o krótkie informacje związane z danymi pamiątkami. Liczymy na Państwa przychylność, za co z góry dziękujemy.

70. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie

W dniach 3-5 października 2014 r. Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Urząd Gminy Czarnia i Sołectwo Bandysie zorganizowały cykl uroczystości związanych z obchodami 70. rocznicy pacyfikacji wsi Bandysie.

Uroczystości w Mierzeszynie i w Granicznej Wsi

12 września 2014 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie oraz w Granicznej Wsi odbyły się uroczystości z udziałem władz gminy Trąbki Wielkie, księży, mieszkańców oraz uczniów miejscowych szkół.

W uroczystości uczestniczyli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego z Gdańska, gdański Szczep harcerski im. Alfa Liczmańskiego oraz córka patrona gdańskiej szkoły i harcerzy – Regina Liczmańska-Małek.

Robert Dyduch – pro memoria

Dnia 10 września 2014 r. odszedł od nas Robert Dyduch, gdańszczanin, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof nr 17 368.

Jego ojciec był marynarzem i pływał na polskich torpedowcach. 1 września 1939 r. miał on przejść na zasłużoną emeryturę. Po udziale w walkach o Gdynię i Oksywie dostał się do niewoli. Do 1945 r. przebywał w Oflagu II C w Woldenbergu. W walkach o Kępę Oksywską zginął brat Roberta, 14-letni Alfred – „najmłodszy obrońca Gdyni”.

Nabożeństwo w intencji ofiar i ocalonych

W tym roku uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy przybycia pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof poprzedziła msza święta, którą odprawiono pod komorą gazową i krematorium byłego obozu.

Mszy przewodniczył ks. biskup senior diecezji elbląskiej dr Jan Styrna oraz ks. Zbigniew Cichoń, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu, następca na tym urzędzie zamordowanego w obozie Stutthof błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego.

Uroczystości rocznicowe

7 września 2014 r. na terenie Muzeum upamiętniono 75. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. W uroczystości wzięli udział byli więźniowie, przedstawiciele parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, straży pożarnej oraz muzealnicy.

V. Forum Pamięci. Seminarium polskich muzeów martyrologicznych

W dniach 3-4 września 2014 roku w Sztutowie i Kątach Rybackich miały miejsce spotkania plenarne oraz obrady uczestników dorocznego spotkania polskich muzealników z miejsc pamięci.

Delegacja z norweskiego miasta Stavanger

W dniu 31 sierpnia 2014 r. Muzeum Stutthof odwiedziła delegacja z norweskiego miasta Stavanger. Grupie przewodziła Bjørg Tysdal Moe, zastępca burmistrza Stavanger. Opiekunem grupy i inicjatorem wizyty był Ryszard Kalinowski pełniący w Stavanger funkcję przewodniczącego Innvanderrådet - Wydziału do spraw emigracji. Jest jednocześnie współtwórcą elbląskiej "Solidarności".

Kolejny numer "Zeszytów Muzeum Stutthof"

Ukazał się 12 numer "Zeszytów Muzeum Stutthof", czasopisma wydawanego w latach 1976-1992 – wznowionego w 2013 r. Redaktorem naukowym wydawnictwa, podejmującego tematykę okupacji niemieckiej na Pomorzu Gd. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów KL Stutthof, jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

Najnowszy numer zawiera następujące opracowania:

- Bogdan Chrzanowski, "Czego jeszcze nie wiemy o Polskim Państwie Podziemnym na Pomorzu?"

- Andrzej Gąsiorowski, "Działania specjalne wojska polskiego prowadzone w oparciu o harcerstwo gdańskie i pomorskie. Ustalenia i refleksje"

Odszedł Edward Skorupski

Z żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2014 r. w Augustowie zmarł Edward Skorupski, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, nr 44 951. - "Ja w życiu nigdy niczego nie żałowałem. Zawsze patrzyłem, żeby coś zdobyć, jakoś przeżyć, taka była moja zaleta".