A- A A+
Na zdjęciu biała ściana z różnokolorowymi kartkami z napisami w języku polskim i niemieckim. Z lewej strony widać wózek inwalidzki.

Niemiecko-polski projekt „REM-Inclusive” (po polsku: Pamięć włączająca) jest organizowany przez międzynarodową organizację edukacyjną Internationales Bildungs- und Begegnungswerk  (IBB) z siedzibą w Dortmundzie, przy współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie i organizacją pozarządową Schwarzenberg e.V. z siedzibą w Berlinie. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu UE „Citizens, Equality, Rights and Values” („Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”).

Celem projektu „Pamięć włączająca” jest identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnościami odwiedzających miejsca pamięci, a przede wszystkim barier, na które w nich natrafiają. Jako przykład miejsca, w którym istnieją takie bariery, Muzeum Stutthof w Sztutowie. Dzięki współpracy osób z różnych środowisk, wymianie doświadczeń i fachowej wiedzy zostały opracowane wytyczne i prototypy rozwiązań, które sprawią, że miejsca pamięci i edukacji o II wojnie światowej w Niemczech i w Polsce staną się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz pracowników muzeów martyrologicznych.

Projekt jest realizowany w okresie od marca 2023 do marca 2024. Muzeum Stutthof było gospodarzem dwóch etapów realizacji projektu: spotkania networkingowego w dn. 26-29 września 2023 oraz testowania prototypów opracowanych przez uczestników projektu w dn. 27-28 lutego 2024. Częścią projektu są też spotkania online oraz warsztaty metodyczne, które odbyły się w grudniu 2023 w Miejscu Pamięci Ravensbrück w Niemczech.

WYBRANE PROTOPY ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ W MUZEUM STUTTHOF:

  • Tekst w prostym języku (ETR)

Co to jest barak? Wyjaśnione prostym językiem – do czytania lub słuchania

Czym właściwie jest barak? Ten panel tekstowy jest częścią dwuczęściowego prototypu sposobu na ograniczenie trudności języka niemieckiego i polskiego, który grupa robocza pokazała na obiekcie znajdującym się w Muzeum Stutthof. Grupa robocza w wieloetapowym procesie przetłumaczyła trudny tekst informacyjny na prosty język i wyjaśniła trudne słowo „barak”. Kod QR prowadzi do pliku audio, za pomocą którego można posłuchać tekstu przeczytanego na głos. Rysunki zostały zaprojektowane tak, aby uzupełniać wiadomość tekstową. Plik audio na Soundcloud.com można znaleźć tutaj. Grafika: Simone Wassermann.

Obrazek na którym widoczny jest opis baraku w prostym języku. Poniżej czarno-biały rysunek przedstawiający więźniów leżących na drewnianych, piętrowych pryczach - obozowych łóżkach.

Co się działo z ludźmi w tym baraku? Wyjaśnione prostym językiem – do czytania lub słuchania

Opis w prostym jeżyku przedstawiający pierwsze dni więźniów w obozie koncentracyjnym. Dwa czarno-białe rysunki. Pierwszy przedstawiający SS-mana z kijem w ręku stojącego obok więźnia. Na drugim widać ustawionych w dwuszeregu więźniów.

Uczestnicy projektu przetłumaczyli oryginalny tekst używany dzisiaj w muzeum na prosty język. Rezultatem jest plik tekstowy zawierający również kod QR prowadzący do pliku audio. Jeśli nie umiesz czytać lub czytasz słabo, możesz poprosić o przeczytanie tekstu. Plik audio na Soundcloud.com można znaleźć tutaj. Grafika: Simone Wassermann.

WYNIKI ANALIZY POTRZEB – IDENTYFIKACJA BARIER W MIEJSCACH PAMIĘCI

Muzeum Stutthof w Sztutowie posłużyło jako praktyczny przykład miejsca pamięci ofiar hitleryzmu podczas inkluzywnego spotkania roboczego w dniach 26-29 września 2023 r. W trakcie dogłębnej analizy istniejących w nim barier 59 uczestników zidentyfikowało swoje potrzeby. W formacie open space omówili swoje wieloaspektowe obawy dotyczące perspektyw przezwyciężenia dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w miejscach pamięci oraz włączających formatów w historycznej pracy edukacyjnej dotyczącej nazistowskich zbrodni. Powstało osiem wywiadów wideo oraz szczegółowy raport, który jest dostępny tutaj w języku niemieckim i polskim.

Wywiady:

Ewa Malinowska – Porady ekspertów w zakresie użycia w muzeum technologii zwiększających dostępność

Kordian Kuczma – Uwrażliwianie pracowników miejsc pamięci na potrzebę inkluzji

Karoline Wirth – Drastyczne obrazy jako bariera w pracy w miejscach pamięci

Alf Düsterhöft – Bariery językowe w miejscach pamięci

Kaja Lorenc – Włączanie niewidomych i słabowidzących w miejscach pamięci

Andreas Scheibner – Połączenia komunikacyjne z miejscami pamięci bez barier

Artur Moskalik i Kazimierz Skwarzyński – Włączenie niesłyszących w miejscach pamięci

Justyna Jaszak – Planowanie czasu podczas wizyt w miejscach pamięci

***

„Pamięć włączająca ” to niemiecko-polski projekt partnerski. Organizuje go IBB gGmbH wspólnie z Muzeum Stutthof w Sztutowie i stowarzyszeniem Schwarzenberg e.V. w Berlinie. Projekt finansowany jest w ramach programu UE „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Napis dofinansowane przez UE
Na zdjęciu biała ściana z różnokolorowymi kartkami z napisami w języku polskim i niemieckim. Z lewej strony widać wózek inwalidzki.