A- A A+
Grafika przedstawia logo z napisem "TOW Gryf Pomorski" Słowo "Gryf" jest napisane dużymi, ciemnoniebieskimi literami, natomiast słowa "TOW" (skrót od "Tajna Organizacja Wojskowa") i "POMORSKI" są napisane czerwonymi literami, z efektem wytarcia. Słowo "TOW" znajduje się w prawym górnym rogu, a "POMORSKI" w dolnej części grafiki.

Projekt edukacyjno-historyczny pt.: „Rok Gryfa Pomorskiego – w 80 rocznicę uwięzienia w KL Stutthof” składał się z szeregu wydarzeń upamiętniających i szerzących wiedzę o Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych.

https://tow-gryf-pomorski.pl


Cel Projektu

Celem projektu było nie tylko uczczenie pamięci bohaterów „Gryfa Pomorskiego”, ale również edukacja młodzieży oraz dorosłych na temat znaczenia i działalności tej organizacji w okresie II wojny światowej. Projekt  przybliżał mieszkańcom Pomorza historię „Gryfa Pomorskiego” oraz uświadamiał im, jak ważną rolę odegrała ta organizacja w walce z okupantem. W celu dotarcia do jak największego grona odbiorców zastosowano różnorodne formy przekazu. Organizatorzy przygotowali: wystawę wielkoformatową, konferencję dla nauczycieli, opowieść muzyczną, film dokumentalny, bogato ilustrowany album oraz konkurs dla młodzieży „TOW Gryf Pomorski. Bohaterowie wczoraj, pamięć dziś”. 

Wydarzenia w Ramach Projektu

W ramach projektu zaplanowane były liczne wydarzenia, które odbyły się na terenie całego Pomorza:

  • Wystawy Historyczne: Prezentacje wystawy związanej z działalnością „Gryfa Pomorskiego” w Muzeum Stutthof oraz innych placówkach kulturalnych.
  • Koncerty: Koncerty zostały wykonane przez autorów płyty – Opowieść muzyczna „Gryf Pomorski”. Koncerty dla młodzieży oraz zainteresowanych, odbyły się m.in. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. 
  • Konferencje i Spotkania z autorami: Spotkania z historykami oraz ekspertami, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat „Gryfa Pomorskiego” oraz realiów życia w okupowanej Polsce. Podczas konferencji dla nauczycieli zostały przekazane dla szkół materiały naukowe, tj. plan lekcji historycznej, zmniejszona wystawa historyczna czy film, który można zaprezentować uczniom na lekcjach. 
  • Projekcje Filmowe: Pokazy filmów dokumentalnych dla młodzieży z regionalnych szkół, które przybliżyły historię i działania „Gryfa Pomorskiego”.

Patronat i Partnerzy

Patronat nad częścią edukacyjną projektu objął Kurator Oświaty w Gdańsku, co podkreśla wagę i znaczenie edukacyjne dla przeprowadzonego projektu. W realizacji wydarzeń brały udział lokalne szkoły, domy kultury oraz organizacje społeczne i kulturalne, które wspierają inicjatywę i przyczyniają się do jej szerokiego zasięgu. 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie internetowej: https://tow-gryf-pomorski.pl

Zostały tam umieszczone informacje w całości lub wersji skróconej, m.in.:

  • treść wystawy dotyczącej „TOW Gryf Pomorski”
  • 2 utwory muzyczne, które zostały specjalnie zaaranżowane przez Tomasza Budzyńskiego, Darka Budkiewicza i Michała Jacaszka. Inspiracją do tekstów utworów, autorstwa Wojciecha Byrskiego oraz Sylwestra Szweda, były wspomnienia i wydarzenia historyczne. 
  • 18 minutowy film historyczny 

Oraz wiele innych informacji związanych z projektem. 

Dzięki wspólnym działaniom możemy oddać hołd bohaterom przeszłości oraz wzbogacić naszą wiedzę historyczną. 

Do zobaczenia przy następnym projekcie.