A- A A+

Polacy z Warmii, Mazur i Powiśla w stulecie plebiscytu.

Polska Matką Naszą. Polacy z Warmii, Mazur i Powiśla w stulecie plebiscytu.

11 lipca 1920 roku na terenach Warmii, Mazur i Powiśla zorganizowano plebiscyt, którego wynik miał decydować o przynależności tych obszarów do odradzającej się Polski bądź do Niemiec.

Lekcja przybliża historię tych terenów, okres przed, w trakcie i po przeprowadzonym plebiscycie. Jest uzupełnieniem wiedzy, która jest przekazywana uczniom na zajęciach historii.

1

Sytuacja Polaków na terenach plebiscytowych.

Sytuacja Polaków na terenach plebiscytowych.

Sytuacja Polaków na terenach plebiscytowych.

2

Przygotowania do przeprowadzenia plebiscytu i skutki głosowania.

Przygotowania do przeprowadzenia plebiscytu i skutki głosowania.

Przygotowania do przeprowadzenia plebiscytu i skutki głosowania.

3
Zadanie domowe:

Praca domowa dla szkół podstawowych

Rozwiąż quiz

Praca domowa dla szkół ponadpodstawowych

Rozwiąż quiz

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Działem Oświatowym