Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Polska Matką Naszą. Polacy z Warmii, Mazur i Powiśla w stulecie plebiscytu.

11 lipca 1920 roku na terenach Warmii, Mazur i Powiśla zorganizowano plebiscyt, którego wynik miał decydować o przynależności tych obszarów do odradzającej się Polski bądź do Niemiec.

Lekcja przybliża historię tych terenów, okres przed, w trakcie i po przeprowadzonym plebiscycie. Jest uzupełnieniem wiedzy, która jest przekazywana uczniom na zajęciach historii.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Działem Oświatowym
Skip to content