Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Poszukiwanie więźniów

Poszukiwanie byłych więźniów obozu Stutthof

Uprzejmie informujemy ,że odpowiedzi na poszukiwania udzielane będą po 20 kwietnia 2020r. Przepraszamy za utrudnienia.

Na podstawie częściowo zachowanej dokumentacji byłego KL Stutthof, w oparciu o ustalone w blisko 75% nazwiska więźniów obozu, Archiwum Muzeum Stutthof wystawia oficjalne zaświadczenia potwierdzające pobyt więźniów w obozie. Informacji tych udziela się tylko osobom zainteresowanym – byłym więźniom, członkom ich rodzin oraz instytucjom z kraju i zagranicy. W celu uzyskania informacji prosimy o wypełnienie danych w karcie poszukiwań (Investigation card) i wysłanie, drogą elektroniczną, bądź pocztową na adres Muzeum:
telefon: (+48 55) 247 83 53 – Archiwum Muzeum
adres: Muzeum Stutthof, ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
e-mail: poszukiwania@stutthof.org

Odpowiedź, po sprawdzeniu danych, w formie stosownego zaświadczenia, zostanie przesłana pocztą na wskazany adres.

Ważne informacje

  • w treści korespondencji kierowanej do Archiwum pocztą elektroniczną należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko) oraz adres
  • wypełniając kartę poszukiwań należy podać możliwie najbardziej dokładne dane dotyczące poszukiwanej osoby – imię, nazwisko i data urodzenia to podstawowe informacje służące w identyfikowaniu więźniów

Archiwum Muzeum Stutthof, podobnie jak inne Muzea uczestniczące w programie dokumentacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” realizowanego przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przekazało do imiennej bazy danych nazwiska 36767 Polaków-więźniów obozu Stutthof w latach 1939–1945.
Szczegółowe informacje o ofiarach i niemieckich prześladowaniach wobec obywateli polskich w latach 1939–1945 znajdują się na portalu www.straty.pl

Wyszukaj byłych więźniów