A- A A+

Aktualności

Zakończenie projektu „Upamiętnienie ofiar i trasy Marszu Śmierci …”

W 2022 roku zespół pracowników Muzeum Stutthof w Sztutowie zrealizował projekt pt. „Upamiętnienie ofiar i trasy Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 roku”. Program był realizowany w okresie od marca do grudnia 2022 roku przy wsparciu Prezesa Rady Ministrów RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizatorem projektu było Muzeum Stutthof w kooperacji z jednostkami samorządowymi oraz parafiami, które w swojej gestii i opiece mają miejsca związane z martyrologią więźniów obozu Stutthof w 1945 roku.

Realizacja programu polegała na wykonaniu dwóch zadań:

Działanie 1: Ustawieniu w terenie na trasie Marszu Śmierci oraz przy miejscach upamiętniających losy więźniów KL Stutthof (np. kościoły etapowe, zbiorowe mogiły, pamiątkowe cmentarze) dwujęzycznych tablic informacyjno-historycznych z mapą, ilustracjami oraz fragmentami relacji świadków.

Kilka takich tematycznych tablic już ustawiliśmy niezależnie od projektu rządowego w poprzednich latach wspólnie z kilkoma samorządami (np. Cedry Wielkie, Suchy Dąb), kilkadziesiąt podobnych wyznacza też ścieżkę historyczną na terenie samego Muzeum Stutthof.

Opracowano następujące tablice, większość z nich jest już umieszczona w miejscach docelowo planowanych:

 1. Będomin (mogiła, upamiętnienie więźniarek żydowskich), gestor terenu: gmina Nowa Karczma;
 2. Dąbrówka Wielka (upamiętnienie więźniarek żydowskich), gestor terenu: gmina Łęczyce;
 3. Elbląg (teren i upamiętnienie podobozu KL Stutthof), gestor terenu: miasto Elblag;
 4. Kamionek Wielki (upamiętnienie podobozu KL Stutthof), gestor terenu: gmina Tolkmicko;
 5. Kępiny Wielkie/Nowakowo (upamiętnienie podobozu KL Stutthof), gestor terenu: gmina Elbląg;
 6. Krępa Kaszubska (upamiętnienie obozu ewakuacyjnego KL Stutthof), gestor terenu: gmina Nowa Wieś Lęborska;
 7. Linia, (upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: parafia Linia;
 8. Lubichowo (mogiła, upamiętnienie więźniarek żydowskich), gestor terenu: parafia Lubichowo;
 9. Łebno (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu:  parafia Łebno;
 10. Łeczyce-Kaczkowo (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: gmina Łęczyce;
 11. Łówcz (upamiętnienie obozu ewakuacyjnego KL Stutthof), gestor terenu: gmina Łęczyce;
 12. Nawcz (cmentarz, upamiętnienie obozu ewakuacyjnego więźniów KL Stutthof), gestor terenu: gmina Łęczyce;
 13. Niestępowo (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: parafia Niestępowo;
 14. Nowy Dwór Gdański (upamiętnienie komanda i pracy więźniów Stutthofu w mieście), gestor terenu: powiat nowodworski;  
 15. Pomieczyno (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: parafia Pomieczyno;
 16. Przodkowo (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu:  parafia Przodkowo;
 17. Puck 1 (cmentarz, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: parafia Puck;
 18. Puck 2, (upamiętnienie miejsca uwolnienia więźniów KL Stutthof), gestor terenu: parafia Puck;
 19. Przebrno (upamiętnienie podobozu KL Stutthof), gestor terenu: miasto Krynica Morska;  
 20. Rybno (cmentarz, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: gmina Gniewino;
 21. Sępopol (upamiętnienie podobozu i Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: miasto Sępopol;
 22. Świetlino (upamiętnienie Marszu Śmierci i uwolnienia więźniów KL Stutthof), gestor terenu: gmina Łęczyce;
 23. Tawęcino (upamiętnienie Marszu Śmierci i obozu ewakuacyjnego więźniów KL Stutthof), gestor terenu: gmina Nowa wieś Lęborska;  
 24. Żukowo (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu:  parafia Żukowo;
 25. Żukowo/Kczewo (mogiła, upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof), gestor terenu: miasto Żukowo.

Działanie 2: Wytyczona za pomocą tablicy i miejsc upamiętnionych ścieżka historyczna znalazła się także na specjalnie przygotowanej mapie-broszurze pt. „Mapa pamięci Pomorza z miejscami pamięci i upamiętnieniami związanymi z obozem Stutthof” opracowanej z środków projektu przez zespół naukowców z Muzeum Stutthof. Mapa będzie dystrybuowana bezpłatnie przez partnerów projektu oraz Muzeum Stutthof przy okazji działań historycznych oraz uroczystości.  

Oba w/w działania miały na celu poszerzenie współczesnej społecznej wiedzy o historii regionu oraz wydarzeniach określanych jako Marsz Śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 roku, które są ważnym i wychowawczym pokoleniowym przekazem i mogą stanowić w terenie początek wytyczania lokalnych ścieżek edukacyjno-historycznych. Ten ważny proces odbywa się w obliczu przemiany pamięci związanej z odchodzeniem Świadków. W obliczu zmian pokoleniowych i kulturowych uznać jednak trzeba, że dotychczasowa warstwa informacyjna na ten temat wymaga standaryzacji i uzupełnienia. Nie wystarczą pojedyncze zdania i napisy na kamieniach, występuje lokalnie silna potrzeba jednolitej identyfikacji miejsc oraz stworzenia z nich jednolitego edukacyjno-informacyjnego szlaku pamięci. Cieszymy się, że w ramach projektu i dzięki pracy Muzeum Stutthof pamięć lokalna zyskała wsparcie instytucji państwowych i została utrwalona na kolejne pokolenia.

Niniejszym dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się we wspólna realizacje tego projektu.