Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Wyszukaj byłych więźniów

Informacje zawarte w wyszukiwarce stanowią jedynie fragment wykazu nazwisk byłych więźniów KL Stutthof figurujących w materiałach dokumentalnych Archiwum Muzeum Stutthof. W celu potwierdzenia pobytu więźnia w obozie prosimy o wypełnienie karty poszukiwań znajdującej się w zakładce Poszukiwanie byłych więźniów oraz o przesłanie jej na adres muzeum. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.straty.pl

Uwaga: Tylko dokumenty księgi ewidencyjnej o sygnaturach I-IIE-... są udostępnione w postaci skanów
fragment pracy dyplomowej Pawła Leszczyńskiego

Skip to content