Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Rezerwacja

Kino

Sala kinowa mieści się w budynku byłej komendantury – wejście boczne, północne. W sezonie turystycznym seanse filmowe odbywają się co pół godziny od 9.30 do 17.00. Ostatnia projekcja rozpoczyna się o godzinie 16:30.

Po sezonie – na życzenie grup zwiedzających. Wstęp do sali kinowej jest płatny.

Koszt seansu w muzealnym kinie wynosi 8 zł od osoby. Dla grup powyżej 10 osób oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny opłata za wstęp do kina wynosi 6 zł od osoby.
Wyświetlane są następujące filmy (zestawy po 20–30 min. projekcji):
„Ambulans” – 10 min.
„Konzentrationslager Stutthof bei Danzig” – 30 min.
„Albert Forster” – 17 min.
„Stutthof w kilka dni później” – 20 min.
„Auschwitz” – 20 min.

Wynajęcie przewodnika

Usługa przewodnicka jest płatna. Obowiązuje wcześniejsze, telefoniczne lub pisemne (np. e- mail), zgłoszenie wycieczki. W zgłoszeniu należy podać: nazwę, adres i numer telefonu podmiotu zamawiającego, ilość osób, godzinę przyjazdu oraz informację w jakim języku grupa ma być oprowadzona. Telefoniczne zamówienie usługi przewodnickiej należy obowiązkowo potwierdzić e-mailem. Brak potwierdzenia daje nam prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Formularz do pobrania:
formularz – *.docx
formularz – *.pdf

Zgłoszenie należy wysłać na adres: boz@stutthof.org
Zgłoszenia wysyłane na inne adresy nie będą przyjmowane.
Numer telefonu 55 247 8359 wew. 216 lub kom. 798 418 024.

Muzeum zwolnione jest z obowiązku rezerwowania przewodnika dla grupy, która spóźni się ponad 30 minut na ustaloną godzinę zwiedzania.

Gdy wcześniej awizowana grupa nie przyjedzie, podmiot zamawiający może być obciążony pełnymi kosztami obsługi przewodnickiej.

Ze względu na specyfikę ekspozycji umieszczonych w niewielkich pomieszczeniach baraków poobozowych, grupa zwiedzających nie powinna przekraczać 25 osób. W związku z tym, gdy danego dnia ilość zgłoszonych grup przekracza możliwości oprowadzenia, Muzeum zaproponuje najbliższy możliwy termin zwiedzania. Na zwiedzanie terenu i ekspozycji Muzeum należy przeznaczyć minimum 2 godziny.

Oprowadzanie przez przewodnika:
Standardowe oprowadzanie trwa około 1,5 godziny:
w języku polskim – cena 180 PLN
w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim – cena 300 PLN.
Oprowadzanie rozszerzone trwa 2 godziny:
w języku polskim – cena 200 PLN
w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim – cena 340 PLN.

CINEMA

The cinema room is situated in the ex-headquarter`s building. Northern entrance. During summer shows are held every half an hour from 9.30am until 5.00pm. The last screening starts at 4:30 PM.

After the season by request from visitor groups (minimum 15 persons). Admission fee: 8 PLN / person.

The following films are shown (sets 20-30 min in duration):
„Ambulance” – 10 min
„Konzentrationslager Stutthof bei Danzig” – 30 min.
„Albert Forster” – 17 min.
„Stutthof some days later” – 20 min.

TOUR GUIDE

Charge only for guided tours. Guides in English or German language available only by request in advance. Sightseeing of the former camp area and the expositions of the museum takes up to 2 hours.

Reservation of a guide in advance is obligatory. There is a link to a special ordering form below. This order must include: name, address and phone number of orderer, number of visitors, time of arrival and information about chosen language. The filled in form must be send by e-mail to: boz@stutthof.org.

guide ordering.

The price for guided tour is 300 PLN / group in English, German or Russian.

In case of more than 30 min arrival delay without prior notice, Stutthof Museum is not obligaded to secure a tour guide for this group. When the notified group doesn’t arrive, purchaser may be charged to cover the expense of a guide reservation.

Visiting the Museum not recommended for children under age of 13.

Skip to content