A- A A+

Aktualności

„REM Inclusive” – spotkanie podsumowujące

Zdjęcie przedstawia dwie karteczki samoprzylepne przyklejone do białej powierzchni. Na jednej z nich, niebieskiej, napisano ręcznie po polsku “To trzeba teraz zrobić”, a na drugiej, żółtej, niemieckim pismem ręcznym jest napis “Das ist jetzt zu tun”. Obie notatki są napisane czarnym markerem. W lewym dolnym rogu zdjęcia widoczna jest część fioletowej linii lub kształtu.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online – podsumowanie niemiecko-polskiego projektu „Pamięć włączająca” (REM-Inclusive)

Organizujemy dwa 90-minutowe spotkania online na platformie ZOOM: w czwartek 21 marca o godzinie 11:00 i 17:00.

Aby się zarejestrować, proszę kliknąć tutaj. Rejestracja na ostatnie wydarzenie w projekcie „Pamięć włączająca”: prezentację wyników i perspektyw (google.com)

W ramach projektu „Pamięć włączająca” zainteresowane tematem osoby z Niemiec i Polski zastanawiały się, w jaki sposób poprawić dostępność wyjazdów do miejsc pamięci upamiętniających ofiary nazistowskich zbrodni. 

Dzięki spotkaniom (tradycyjnym i online) w ramach projektu stało się jasne: znajdujące się w wielu miejscach pamięci bariery wykluczają osoby głuche, niewidome i z trudnościami w nauce. 

Niemiecko-polska grupa zbadała bariery występujące w Muzeum Stutthof i zidentyfikowała potrzebę zapewnienia możliwości pozbawionych barier wizyt w miejscach pamięci. 

Podczas warsztatu w Miejscu Pamięci w Ravensbrück uczestnicy opracowali pomysły na zaspokojenie potrzeb różnych wykluczonych grup potencjalnych zwiedzających oraz przełamywanie związanych z tym barier. 

W ponad 20 wydarzeniach online i trzech wyjazdach do miejsc pamięci wzięło udział łącznie 570 osób.Tłumacze języków mówionych i migowych (polskiego i niemieckiego) pomagali im pokonywać bariery językowe. 

Teraz, na zakończenie projektu, biorący w nim udział zespół zaprezentuje jego ustalenia, refleksje i wyniki zainteresowanym osobom z Polski i Niemiec: 

• Uczestnicy projektu z Polski i Niemiec opowiedzą o przeszkodach, z którymi walczył ten inkluzywny projekt. 

• Podzielą się wynikami wspólnej pracy i nabytymi w niej doświadczeniami oraz zaznaczą, czego jeszcze potrzeba do likwidacji barier.

• Wszystkich gości wydarzenia zapraszamy do zadawania pytań, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i dostarczania impulsów do budowania włączającej kultury pamięci.

***

Polsko-niemiecki projekt partnerski „REM-Inclusive” organizowany jest przez IBB gGmbH w Dortmundzie wspólnie z Muzeum Stutthof w Polsce i stowarzyszeniem Schwarzenberg e.V. w Berlinie.Projekt jest finansowany w ramach programu UE „Obywatele, równość, prawa i wartości” przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zdjęcie przedstawia różne logo i teksty związane z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską. Widoczne są logo Unii Europejskiej, Muzeum Stutthof w Sztutowie, IBB oraz Haus Schwarzenberg. Na górze po lewej stronie znajduje się emblemat Unii Europejskiej, a obok niego tekst stwierdzający, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.