A- A A+

Aktualności

Pro Memoria

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość, że 25 listopada 2020 roku zmarł były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof Pan Mieczysław Plaga.

Mieczysław Plaga urodził się w 1927 roku w Grodnie. Do obozu Stutthof przywieziony został 27 stycznia 1944 roku zarejestrowany jako więzień polityczny pod numerem 30695. Miał wówczas 17 lat. Przydzielono go do najcięższej pracy w komandzie leśnym, które karczowało okoliczne lasy.

14 marca 1944 roku przeniesiony został do obozu Mauthausen, gdzie oznaczono go numerem 58463. Pracował tam przy budowie filii w Ebensee, m.in. przy drążeniu sztolni podziemnych fabryk broni. Tam 6 maja 1945 roku doczekał wyzwolenia. Wrócił do domu w Grodnie przekraczając z narażeniem życia nową granicę pomiędzy Polską a ZSRR. W czerwcu 1946 roku został repatriowany wraz z rodziną z Grodna do Polski. Osiedlił się w Nowym Stawie i pracował w tamtejszej cukrowni.

Na zawsze zapamiętamy Jego dobry uśmiech, życzliwość i przyjaźń jaką zaszczycał pracowników Muzeum. Pozostaną z nami Jego wspomnienia nagrane w programie Ostatni Świadkowie, w których podzielił się przeżyciami z lat okrutnej niewoli.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – napisał kiedyś ksiądz Jan Twardowski. Pan Mieczysław pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie składają Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia.