A- A A+

Aktualności

PRO MEMORIA

W ostatnich dniach dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł były więzień KL Stutthof p. Jerzy Połom.

Jerzy Połom przyszedł na świat w obozie koncentracyjnym Stutthof. Jego matka  – Halina trafiła do obozu pod koniec grudnia 1943 r. Była wtedy w początkowym okresie ciąży. Jerzy przyszedł na świat 27 lipca 1944 r.  w czasie, kiedy nastąpiło nieco złagodzenie rygoru obozowego i miał szansę na przeżycie. W opiece nad dzieckiem pomagały Halinie Połom jej siostry, z którymi została osadzona w KL Stutthof. Kobiety wykradały ziemniaki z obozowej kuchni i dawały dziecku do jedzenia. Kiedy nastąpił czas drugiej ewakuacji obozu w kwietniu 1945 r.  Jerzy wraz z matką wzięli w niej udział. Znaleźli się na pokładzie jednej z barek, która dotarła w rejon Zatoki Lubeckiej do portu w Neustadt. Tam, wraz z innymi więźniami biorącymi udział w ewakuacji, doczekali wyzwolenia.

Po zakończeniu wojny jeszcze przez kilka miesięcy Jerzy Połom pozostał z matką w Neustad. Tam we wrześniu 1945 r. został ochrzczony. Jego rodzicami chrzestnymi została Stanisława Dziecielska i Marian Kaczmarek – byli więźniowie obozu Stutthof. Kiedy Halina Połom zdecydowała się na powrót do Polski Jerzy miał półtora roku. Po powrocie do kraju Halina Połom wyszła za mąż. Jerzy ukończył szkołę podstawową w Czersku, następnie szkołę przysposobienia rolniczego.