A- A A+

Aktualności

PRO MEMORIA

W ostatni weekend otrzymaliśmy smutną wiadomość. W wieku 102 lat zmarł p. Werner Feliks Rzeźnikowski.

Na świat przyszedł w marcu w 1920 roku w Tczewie. W 1923 r. rodzina przeprowadziła się do Kościerzyny. Ojciec p. Wernera prowadził tam zakład fryzjerski. W nim  po ukończeniu szkoły powszechnej Werner Rzeźnikowski rozpoczął naukę zawodu. Porzucił ją jednak na rzecz ślusarstwa.

Od 1931 r. p. Werner działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Zaledwie rok później został druhem Drużyny Wodnej ZHP w Kościerzynie. Działał również w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

Podczas II wojny światowej początkowo pracował jako ślusarz w szkole podoficerskiej Wermachtu w Kościerzynie. W 1941 r. został skierowany na przymusowe roboty do stoczni Schichau Werft w Gdańsku. W tym samy roku w Chojnicach zaprzysiężono go na członka Szarych Szeregów. W listopadzie 1942 r. Werner Rzeźnikowski aresztowany został przez Gestapo za odmowę podpisania DVL (niemieckiej listy narodowościowej) i podejrzenie o działalność konspiracyjną. Początkowo zostaje osadzony w areszcie śledczym Gestapo w Gdańsku, a w lutym 1943 trafia do KL Stutthof. Zarejestrowany zostaje, jako więzień policyjny o numerze 19384. W obozie przydzielono go do pracy w jednym z najcięższych komand – Waldkolonne, które zajmowało się karczowaniem lasów i transportem drzewa. W późniejszym okresie, jako ślusarz pracował w działających na terenie obozu zakładach Focke-Wulf przy produkcji elementów dla lotnictwa.

Niewiele brakowało, aby p. Werner nie przeżył 1945 r. Po dotarciu do domu zachorował bowiem na tyfus plamisty. Chorobę przechodził bardzo ciężko. Gdy wyzdrowiał wraz z byłymi członkami ZHP zorganizował Hufiec Kościerski ZHP. Idea ducha harcerskiego przetrwała w nim do ostatnich dni, jego życia.

Po raz ostatni Muzeum Stutthof odwiedził podczas uroczystości 73. Rocznicy Oswobodzenia KL Stutthof w 2018 r. W tym dniu wiele czasu poświecił na rozmowy z naszymi wolontariuszami.

Dyrekcja Muzeum Stutthof w Sztutowie wraz z całym Zespołem pragnie przekazać Rodzinie i Bliskim najszczersze kondolencje.

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się 8 czerwca o godz.11:30 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie.