A- A A+

Aktualności

Nowy obiekt w zbiorach muzeum

Do zbiorów Muzeum Stutthof przekazany został niezwykle cenny przedmiot.

Jest to aluminiowa papierośnica nielegalnie wykonana w obozie Stutthof przez więźnia Helmuta Franciszka Bacha. Ruchome wieczko papierośnicy zostało ozdobione z zewnątrz rysunkiem przedstawiającym fragment ogrodzenia obozu z wieżą strażniczą. W górnej części wieczka wygrawerowane zostały także inicjały „HB” oraz numer „24251” noszony w obozie Stutthof przez więźnia Helmuta Bacha. Wewnątrz papierośnicy, na ruchomym wieczku, zachowały się ślady wykonanych ołówkiem zapisków, które mogą być również numerami obozowymi oraz fragmenty dat. Trudno stwierdzić, czy one również wykonane zostały w obozie, czy pochodzą z czasów późniejszych.

W archiwum muzeum zachowały się obozowe akta personalne właściciela papierośnicy. Można z nich wyczytać, że Helmut Franciszek Bach, syn Franciszka i Matyldy, urodził się 25 kwietnia 1910 roku w Pomieczynie, w kolejnych latach mieszkał w Gdyni Orłowo. Aresztowany został  2. listopada 1942 r. przez jednostkę Sipo Danzig (według danych archiwalnych posiadał wiedzę na temat organizacji ruchu oporu oraz działalności jej komendanta), osadzony w obozie Stutthof w dniu 19 lipca 1943 roku jako więzień polityczny o numerze 24251. W obozie Stutthof przebywał do momentu ewakuacji pieszej przeprowadzonej w styczniu 1945 roku. Według informacji przekazanych przez syna Helmuta Bacha, w czasie ewakuacji obozu przez tereny Kaszub, po zakończeniu działań wojennych, został aresztowany przez Armię Czerwoną, a następnie wywieziony do pracy na Syberię. Po powrocie do domu zamieszkał w Sopocie. Zmarł 23. listopada 1990 roku, pochowany został na cmentarzu w Gdyni Witominie.

Muzeum Stutthof składa serdeczne podziękowania synowi Franciszka Bacha – Januszowi Bachowi za pamięć i cenny dar do zbiorów muzeum.