A- A A+

Aktualności

Muzeum Stutthof w Sztutowie przejęło budynek Nowej Kuchni

Zakończył się proces przejęcia przez Muzeum Stutthof w Sztutowie budynku Nowej Kuchni. To jeden z obiektów infrastruktury niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, który pozostawał po utworzeniu Muzeum poza jego terenem. Dziś podpisano w tej sprawie akt notarialny. 

Historia budynku Nowej Kuchni rozpoczyna się wraz z podjęciem przez Niemców decyzji o przekształceniu obozu Stutthof w obóz koncentracyjny. Plany rozbudowy zakładały wzniesienie kuchni obozowej, która byłaby w stanie zapewnić posiłki dla ponad 100 000 więźniów. Pracę rozpoczęto w połowie 1943 r., zakończono w 1944 r. Tuż przed budynkiem Nowej Kuchni miał rozciągać się nowy, ogromny plac apelowy. 

Pomimo ukończenia prac budowlanych Nowa Kuchnia nigdy nie pełniła funkcji jaką dla niej pierwotnie przewidziano. Budynek wykorzystywano, jako magazyny, a od sierpnia 1944 r. pełnił również miejsce tymczasowego lokum dla przybywających do KL Stutthof transportów żydowskich, w większości kobiet. 

Po zakończeniu II wojny światowej i utworzeniu Muzeum Stutthof w Sztutowie obiekt nie wszedł w jego skład, podobnie jak: hale Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych (DAW), budynek psiarni i willa komendanta. Wykorzystywany był przez Gminę Sztutowo. W ostatnich latach obserwowaliśmy jego degradację.

Włączenie w kompleks muzealny tak ważnego budynku, który często pojawia się we wspomnieniach byłych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, to ogromne wyzwanie przed jakim staje placówka. Nowa Kuchnia musi zostać zabezpieczona przed dalszą degradacją, w czym wsparcie zadeklarował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum pragnie, aby w przyszłości budynek ten był wykorzystywany do celów edukacyjnych, naukowych i wystawienniczych. Wierzymy,  że w przyszłości, w naszych rękach znajdą się również inne budynki, które wchodziły w skład niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof.