A- A A+

Dlaczego obóz Stutthof powstał we wsi Stutthof?

Podczas tej lekcji zostały wyjaśnione zagadnienia związane z warunkami czasoprzestrzennymi, które wpłynęły na utworzenie obozu Stutthof, lokalizację oraz warunki życia pierwszych więźniów.

Lekcja przeznaczona jest dla młodzieży powyżej 13  roku życia a zgodnie z podstawą programową dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej i klasy 4 szkoły ponadpodstawowej.   Może być również przeprowadzona na zajęciach dodatkowych w klasach 7 szkoły podstawowej i w klasach szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania lekcji to 35 minut.

1

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Wprowadzenie

2

Sytuacja Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

Sytuacja Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

Sytuacja Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

3

Lokalizacja miejsca pod budowę obozu

Lokalizacja miejsca pod budowę obozu

Lokalizacja miejsca pod budowę obozu

4

Warunki życia w obozie

Warunki życia w obozie

Warunki życia w obozie

5

Wspomnienia Ocalałych

Wspomnienia Ocalałych

Wspomnienia Ocalałych

6
Zadanie domowe:

Praca domowa dla szkół podstawowych

Test sprawdzający – interaktywna karta pracy dla ucznia

Praca domowa dla szkół ponadpodstawowych

Odnosząc się do sytuacji czasoprzestrzennej utworzenia obozu Stutthof- jak rozumiesz znaczenie wyrażenia „obóz stworzony przez sąsiada dla sąsiada”? Napisz esej.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Działem Oświatowym