Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Dlaczego obóz Stutthof powstał we wsi Stutthof?

Podczas tej lekcji zostały wyjaśnione zagadnienia związane z warunkami czasoprzestrzennymi, które wpłynęły na utworzenie obozu Stutthof, lokalizację oraz warunki życia pierwszych więźniów.

Lekcja przeznaczona jest dla młodzieży powyżej 13  roku życia a zgodnie z podstawą programową dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej i klasy 4 szkoły ponadpodstawowej.   Może być również przeprowadzona na zajęciach dodatkowych w klasach 7 szkoły podstawowej i w klasach szkoły ponadpodstawowej. Czas trwania lekcji to 35 minut.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Działem Oświatowym
Skip to content