A- A A+

Aktualności

Konferencja dydaktyczno-historyczna TOW „Gryf Pomorski”

Za nami pierwsze przedsięwzięcie w ramach projektu Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”. 1 grudnia 2023 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja dydaktyczno-historyczna dla nauczycieli z terenu województwa pomorskiego.

Cel projektu

W tym roku przypada 80. rocznica uwięzienia członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w obozie koncentracyjnym Stutthof. Dla części z nich był to wyrok śmierci. W działania TOW „Gryf Pomorski” zaangażowane były niejednokrotnie całe rodziny, a ich los tragicznie został naznaczony II wojną światową. Ceną za walkę o zachowanie polskości, własnej tożsamości i wyrażenie sprzeciwu wobec polityki niemieckiej na Pomorzu było więzienie lub śmierć.

Realizując nasz projekt pragniemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu mieszkańców Pomorza, znaczenie organizacji dla naszego regionu oraz sprawić by pamięć o bohaterstwie członków TOW „Gryf Pomorski” była ciągle żywa.

Konferencja dydaktyczno-historyczna

1 grudnia 2023 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach realizowanego przez nas projektu. Kilkudziesięciu nauczycieli z całego województwa pomorskiego miało okazję wziąć udział w konferencji dydaktyczno-historycznej. W trakcie jej trwania wysłuchali wykładu dr Danuty Drywy z Muzeum Stutthof w Sztutowie, poświęconego historii TOW „Gryf Pomorski” oraz losowi jej członków w obozie koncentracyjnym Stutthof. Z kolei Łukasz Kępski z Działu Oświatowego muzeum przybliżył uczestnikom konferencji materiały dydaktyczne, jakie otrzymają szkoły biorące udział w projekcie.

Wśród nich są m.in.:

  • wielkoformatowa wystawa składającą się z siedmiu plansz, którą można wykorzystać podczas zadań na lekcji lub jako ekspozycję na terenie szkoły,
  • 60 mini – podręczników dla uczniów z płytą z filmem dokumentalnym,
  • pendrive z filmem i materiałami w wersji cyfrowej.

Każda ze szkół zgłoszonych do projektu będzie mogła wziąć także udział w konkursie wiedzy dla uczniów oraz innych wydarzeniach w ramach projektu TOW „Gryf Pomorski”.

Nadchodzące wydarzenia

Konferencja dydaktyczno-historyczna rozpoczyna szereg wydarzeń historyczno-kulturalnych związanych z upamiętnieniem członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. 13 grudnia o godz. 11:00 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego poświęconego organizacji. A zaledwie dwa dni później, 15 grudnia o godz. 18:00 zapraszamy Państwa do Muzeum II Wojny Światowej na muzyczną opowieść o TOW „Gryf Pomorski” zatytułowaną „Etos”. Oryginalne teksty z epoki i poezję zinterpretują Tomasz Budzyński, Darek Budkiewicz oraz Michał Jacaszek.  

***

Projekt TOW „Gryf Pomorski” finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Patronatem Honorowy patronat objął nad nim Pomorski Kurator Oświaty.