A- A A+

Aktualności

Jesteśmy w drodze…

12 marca 1962 r., dzięki staraniom byłych więźniów, powstało Muzeum Stutthof w Sztutowie. 12 marca 2020 r., Muzeum będzie obchodziło 58. rocznicę utworzenia. Podczas uroczystej sesji zaprezentujemy nasze ostatnie prace z zakresu wystawiennictwa i wydawnictw oraz wręczymy Nagrody Muzeum Stutthof w Sztutowie, które są uhonorowaniem osób szczególnie zaangażowanych we współpracę z nami. Podczas spotkanie głos zabierze pierwszy Dyrektor Muzeum Tadeusz Matusiak oraz obecny Piotr Tarnowski. To ważny dzień dla muzealników opiekujących się Miejscem Pamięci i ich przyjaciół.