A- A A+

Aktualności

Dr Danuta Drywa z nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych

W Łodzi odbyło się wręczenie nagród w Konkursie historycznym MSZ. Jedną z nagród za pracę „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia” otrzymała dr Danuta Drywa – kierownik Działu Dokumentacyjnego Muzeum Stutthof.  

10 października 2022 r. obyło się na Uniwersytecie Łódzkim wręczenie nagród w 4 i 5 edycji Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych. Jak powiedział do zgormadzonych minister Zbigniew Rau:

Uznaliśmy, że rzeczą zasadniczą jest to, byśmy przez zrozumienie naszej historii byli lepiej rozumiani przez naszych współczesnych. Kiedy doświadczamy załamania się nie tylko architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, a także zasadniczego zachwiania się porządku międzynarodowego opartego na zasadach, zrozumienie tożsamości państw, które biorą udział w tworzeniu nowego porządku, jest niezwykle istotne.

 Ze względu na pandemię nagrody rozdano w dwóch edycjach z 2019 r. i 2022 r. Wśród prac obcojęzycznych opisujących dzieje Polski za najlepszą uznano publikacje prof Rogera Moorhouse’a „First to Fight. The Polish War 1939”. Natomiast prof. Marek Kornat i prof. Mariusz Wołos otrzymali główną nagrodę w kategorii prac polskojęzycznych poświęconych historii polskiej dyplomacji za biografię Józefa Becka.

W tej drugiej kategorii za książkę „Poselstwo RP w Brnie. Przemilczana historia” wyróżnienie otrzymała dr Danuta Drywa, kierownik Działu Dokumentacyjnego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Publikacja porusza mało znany aspekt działania tzw. grupy Ładosia, która w czasie II wojny światowej wydawała fałszywe paszporty dla Żydów. W większości były to paszporty paragwajskie, ale także wydawano dokumenty  peruwiańskie czy innych Ameryki Łacińskiej. Szacunkowe dane podają, że działania grupy Ładosia uratowały ponad 3 000 osób.

Publikacja dr Drywy ukazała się w Polsce w 2020 r. Rok później wydano ją również w języku hiszpańskim. W krajach Ameryki łacińskiej cieszy się ona dużym uznaniem. W ostatnich tygodniach dr Danuta Drywa była gościem Ambasady Polskiej w Argentynie. Promowała tam w mediach i na spotkaniach swoją książkę.

Książkę „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia” w ostatnich dniach do pobraniach na swojej stronie internetowej umieściło Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum pragną pogratulować tej niezwykle ważnej nagrody dr Danucie Drywie, która stanowi docenienie jej wieloletnich prac nad tematyką zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.