Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Opieka nad zbiorami

Dział zbiorów odpowiada za właściwy sposób przechowywania eksponatów, ich bezpieczeństwo i konserwację. Opracowuje zbiory i udostępnia je do celów naukowych, edukacyjnych i procesowych.  Zbiór muzealiów liczy ponad 1 300 eksponatów związanych z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof oraz jego podobozami. Przedmioty te, ze względu na swój wyjątkowy charakter, są świadectwem cierpienia tysięcy ludzi, prymitywnych warunków, w których przyszło im żyć, a także próby zachowania człowieczeństwa za drutami Stutthofu. W zbiorach muzeum znajdują się m. in.:

  1. Artefakty związane z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof – sprzęt z wyposażenia baraków zamieszkałych przez więźniów, szpitala obozowego i krematorium, narzędzia terroru i przedmioty związane z procesem zagłady.
  2. Przedmioty osobistego użytku przywiezione przez więźniów do obozu i tam im odebrane.
  3. Przedmioty osobistego użytku nielegalnie wykonane przez więźniów w obozie oraz nielegalna twórczość artystyczna więźniów: ozdobne kasetki, papierośnice, popielniczki, biżuteria, łyżki, rysunki, portrety, pamiętniki.
  4. Artefakty należące do członków załogi SS: hełmy, nieśmiertelniki, odznaczenia wojskowe, pejcze i pałki do bicia.
  5. Powojenne dzieła sztuki o tematyce martyrologicznej poświęcone pamięci ofiar Stutthofu: rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika. 

Pozyskiwanie obiektów od osób prywatnych, kolekcjonerów lub instytucji

Muzeum Stutthof w Sztutowie pozyskuje obiekty do zbiorów w drodze darów, depozytów, zakupów, przekazów instytucjonalnych. Osoby zainteresowane przekazaniem obiektów do Muzeum Stutthof w Sztutowie prosimy o przesłanie oferty drogą listowną na adres placówki lub drogą elektroniczną skanu z podpisem oferenta (muzealia@stutthof.org)

Pozyskiwanie zabytków archeologicznych

Muzeum Stutthof przyjmuje zabytki archeologiczne pozyskane w wyniku prowadzenia badań archeologicznych lub poszukiwań zabytków związane z funkcjonowaniem obozu Stutthof oraz jego podobozów. Procedurę przekazywania w/w obiektów do zbiorów muzeum określa „Regulamin przekazywania materiałów archeologicznych do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).” Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem kolekcji muzealiów kustosz Bogusławą Tartakowską – muzealia@stutthof.org

Wypożyczanie muzealiów

Muzeum Stutthof wypożycza swoje zbiory do innych muzeów, galerii i centrów edukacyjnych. Procedurę wypożyczeń muzealiów regulują dokumenty: paragraf nr 7 „Regulaminu prowadzenia ewidencji, opracowywania i udostępniania zbiorów muzealnych Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939 – 1945)” oraz „Umowa użyczenia”.Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem kolekcji muzealiów kustosz Bogusławą Tartakowską – muzealia@stutthof.org