Kontakt

Muzeum Stutthof; 82-110 Sztutowo ul. Muzealna 6; tel:+48552478353; fax:+48552478358; email:sekretariat@stutthof.org; NIP:5781036000; Numer rachunku bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego 54 1130 1121 0006 5623 7320 0003 Uprzejmie informujemy, że nie dysponujemy żadnymi darmowymi materiałami reklamowymi. Wszelkie e-maile z prośbami o przesłanie darmowych materiałów pozostaną bez odpowiedzi.