Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

26.06.2020 r. Przetarg nieograniczony na zadanie „Wydruk wraz z dostawą katalogu „Stutthof 8/9 maja 1945 r. Historia i pamięć”

29.06.2020 r. Wyjaśnienia na zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Druk i dostawa publikacji: „Las Bogów”, „Przewodnik po Muzeum Stutthof”, „Przewodnik. Informator historyczny”, „Znani- nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane”.

26.06.2020 r. Wyjaśnienia na zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Druk i dostawa publikacji: „Las Bogów”, „Przewodnik po Muzeum Stutthof”, „Przewodnik. Informator historyczny”, „Znani- nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane”.

23.06.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie: Druk i dostawa  publikacji: „Las Bogów”, „Przewodnik po Muzeum Stutthof”, „Przewodnik. Informator historyczny”, „Znani- nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane”.

23.06.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i dostawa  publikacji: „Las Bogów”, „Przewodnik po Muzeum Stutthof”, „Przewodnik. Informator historyczny”, „Znani- nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane”.

03.03.2020 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Realizację rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego: I część zadania- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie.”

31.01.2020 Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym na „Realizację rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego: I część zadania- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie.

27.01.2020r.Wyjaśnienia nr 1 i Zmiana nr 1 treści SIWZ dla zadania Realizację rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego: I część zadania- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie.

27.01.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie Realizację rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego: I część zadania- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie.

15.01.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Realizacja rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego: I część zadania- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Archiwum zamówień publicznych
Skip to content