Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Wystawy

Wystawiennictwo to jedno z zadań statutowych Muzeum. Z okazji kolejnej rocznicy oswobodzenia obozu przygotowaliśmy nowe interesujące wystawy.

Stutthof 8–9 maja 1945 r. Historia i pamięć

Wystawa „Stutthof 8/9 maja 1945 r. Historia i pamięć” opowiada o zakończeniu wojny i przejściu w stan pokoju. Za pomocą kroniki filmowej, fotografii, dokumentów oraz relacji ukazane zostały okoliczności zajęcia Stutthofu przez Armię Czerwoną. Ekspozycja prezentuje też tradycję obchodów rocznicowych w byłym Stutthofie. Autorami scenariusza oraz katalogu do wystawy są dr Tomasz Gliniecki i dr Marcin Owsiński.

dr Marcin Owsiński – Stutthof Historia i Pamięć 1

dr Marcin Owsiński – Stutthof Historia i Pamięć 2

dr Marcin Owsiński – Stutthof Historia i Pamięć 3

Hale DAW

Prace dyplomowe studentów Politechniki Warszawskiej – adaptacja historycznych obiektów Hal DAW wraz z przyległym terenem związana z rozszerzeniem programu Muzeum Stutthof w Warszawie, pod kierunkiem Jana Mazura

Znani – nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane. „Odtąd nazwiska nasze oficjalnie przestały istnieć – staliśmy się tylko numerami”

Te ostatnie słowa zapisał jeden z pierwszych więźniów obozu Stutthof, Wacław Mitura, ale są one odzwierciedleniem odczuć wszystkich więźniów osadzanych w obozach koncentracyjnych.

Wystawa powstała na podstawie nowych materiałów znajdujących się w zbiorach Archiwum Muzeum Stutthof. Są to pozyskiwane w drodze zakupów, a przede wszystkim przekazywane przez rodziny byłych więźniów KL Stutthof, różne pamiątki – rodzinne zdjęcia, i inne materiały, jak listy obozowe, dokumenty związane z pracą zawodową i inne, pozostałe po tych osobach. Celem wystawy jest ukazanie sylwetek osób. Z dokumentów obozowych znamy tylko ich numer obozowy, imię i nazwisko oraz inne podstawowe dane osobowe, czasami zachował się własnoręczny podpis i odcisk kciuka. Nowe materiały przybliżają nam te osoby. Ukazują kim byli przed wojną i za co tak naprawdę zostali aresztowani i skazani na osadzenie w obozie koncentracyjnym. Często byli to sławni w całej Polsce, ale też poza granicami kraju, przedsiębiorcy, naukowcy lub zasłużeni dla danego regionu kraju nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych i inni. Każda z tych osób ma interesujący życiorys, który warto chociaż w skrócie przedstawić.

Pozyskiwane od rodzin nowe materiały stanowią uzupełnienie dokumentacji obozowej, dzięki czemu Archiwum Muzeum Stutthof nie jest to archiwum zamkniętym, a wręcz przeciwnie, stale powiększa swoje zbiory.

Dr Danuta Drywa

Skip to content