Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa na:

„Budowę Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo – edukacyjną”

DOFINANSOWANIE: 1 050 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 050 000 zł

Opis zadania: Celem  inwestycji jest realizacja I etapu zadania obejmująca: rozbiórkę istniejącego budynku, budowę przyłączy, badania archeologiczne oraz wykonanie projektu wykonawczego. Prace obejmują przygotowanie terenu pod budowę budynku Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo – edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W zakres prac wchodzi również wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego do planowanej budowy celem uszczegółowienia rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Dotacja celowa na:

„Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6”

DOFINANSOWANIE: 23 433 757,26 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 23 433 757,26 zł

Opis zadania: Celem  inwestycji jest zaadaptowanie na cele muzealne zabytkowego obiektu mieszkalnego – przedwojennej willi dr. Franciszka Panka przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie (obecna nazwa: „Villa Musica”), który w czasie II wojny światowej  był siedzibą lokalnego dowódcy Selbstschutzu i jego sztabu. Z miejsca tego kierowano egzekucjami prowadzonymi przez Niemców na ludności cywilnej w Lasach Piaśnicy jesienią 1939 roku. Realizowana rozbudowa umożliwi rozpoczęcie działalności statutowej Muzeum Piaśnickiemu, poprzez dostosowanie funkcji budynku do potrzeb muzealniczych. Obecnie obiekt Villa Musica ma 492,68 m² powierzchni użytkowej brutto. Docelowo po modernizacji przewiduje się powierzchnię użytkową budynku około 915 m² brutto.  Zwiększenie powierzchni jest konieczne w związku z potrzebą stworzenia przestrzeni edukacyjnej, wystawienniczej i zaplecza archiwalno – magazynowo – technicznego.

Skip to content