Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Publikacje

Po rozpoczęciu działalności, obok zbierania relacji byłych więźniów, zachowywania materii poobozowej, pracy wystawienniczej i oświatowej Muzeum Stutthof rozpoczęło wydawanie publikacji. Jako pierwsze powstały „Komunikaty”, które w założeniu miały informować na bieżąco o codziennej pracy Muzeum we wszystkich jej obszarach. Następnymi publikacjami były informatory o obozie koncentracyjnym Stutthof. Za nimi powstała monografia KL Stutthof oraz publikacja o Żydach i różnych aspektach obozu, takich jak praca, czy narodowość więźniów. 
Dziś Muzeum publikuje wspomnienia byłych więźniów, książki o regionie oraz upowszechnia efekty dalszych prac badawczych o obozie i II wojnie światowej.

Skip to content