Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Wiesław Theiss

Prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; w latach 2003 – 2019 członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże naukowe w Szwecji oraz Anglii. Uzyskał granty i stypendia m.in.: Ministra Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji Stefana Batorego, Instytutu Szwedzkiego. Uczestnik międzynarodowych konferencji, wykładał gościnnie w Japonii.
Autor tekstów z zakresu pedagogiki społecznej, historii wychowania i myśli pedagogicznej oraz pedagogiki ogólnej. Główne publikacje: Radlińska (1983), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych (1999), Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908-1939 (2012), (współredaktor Maria Mendel) Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna (2019), Dzieci syberyjskie 1919-2019. Z Syberii przez Japonię i Stany Zjednoczone do Polski (2020).

Skip to content