Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Marcin Fitas

Marcin Fitas urodzony w Słupsku, doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Przez wiele lat pełnił służbę jako policjant, uczestnicząc między innymi w misjach pokojowych pod auspicjami ONZ w strukturze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Obecnie adiunkt w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.
Od wielu lat współpracuje z Muzeum Stutthof w ramach wolontariatu i edukacji organizując podróże studyjne studentów i kadry AMW do miejsc ,,Pamięci”, jak również był współorganizatorem i prelegentem podczas konferencji naukowych organizowanych wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innymi podmiotami.

Skip to content