slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Rocznica pierwszego transportu więźniów

2 września 2018 r. na terenie Muzeum Stutthof, pod honorowym patronatem Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego, odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof. Uroczystość poprzedziła msza święta, którą odprawił Jego Ekscelencja ksiądz biskup diecezji elbląskiej, dr Jacek Jezierski.

W hołdzie żołnierzom „Gryfa Pomorskiego”

Obchodom 79. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom konspiracyjnej Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, więzionym i poległym w obozie koncentracyjnym Stutthof. Donatorem tablicy jest Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, a inicjatorem wydarzenia Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Gdańska niepodległość

W 79. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof otwarto wystawę „Zawsze wierni. Polacy z Wolnego Miasta Gdańska”, pokazującą gdańską drogę Polaków do niepodległości, na której obóz Stutthof odcisnął piętno. Wystawę otworzyli Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski oraz Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof. Wernisaż poprowadziły autorki ekspozycji, dr Danuta Drywa i Ewa Malinowska.

Wspomnienie

Z żalem żegnamy zmarłego 14. sierpnia 2018 r. Brunona Zwarre, byłego więźnia obozu Stutthof, widniejącego w księgach ewidencyjnych obozu pod imieniem Bronisław Zwarra o numerze 5202.
Brunon Zwarra, ur. w 1919 r. był uczniem uczeń Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i Klubu Sportowego „Gedania”. Został aresztowany 14 września 1939 r., więziony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie w obozach: Stutthof i Sachsenhausen.

Warszawo, pamiętaliśmy!

Z ogarniętej powstaniem Stolicy do KL Stutthof w 1944 roku do KL Stutthof przybyły łącznie trzy transporty więźniów, 26 i 31 sierpnia oraz 29 września.
1 sierpnia 2018 r. punktualnie o godzinie 17:00 Muzeum Stutthof upamiętniło powstańców i cywilną ludność ogarniętej Powstaniem Warszawskim stolicy, przywiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W zwiedzaniu specjalnym, przygotowanym z tej okazji uczestniczyło ponad 600 osób. Projekt, w ramach którego zorganizowaliśmy to wydarzenie, „Powstańcy Warszawscy zawsze zwyciężą!" jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży.

Artyści Andersa

17 czerwca w ramach „Niedziel w Muzeum” otworzyliśmy dla Państwa kolejną wystawę czasową- Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”. Autorem wystawy i albumu, który powstał w ramach projektu Artyści Andersa, jest prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, a prezentowane materiały stanowią efekt jego wieloletniej pracy naukowej na ten temat.
Po powitaniu przez dyrektora Piotra Tarnowskiego zgromadzeni goście obejrzeli film dokumentalny o artystach- żołnierzach skupionych od 1941 roku wokół generała Władysława Andersa, których twórczość była, niezależnie od warunków, w jakich powstawała, świadectwem potrzeby twórczej ekspresji.

Konferencja dla samorządowców

12 czerwca 2018 r. odbyła się w Muzeum Stutthof konferencja „Żuławska Koalicja Pamięci”, skierowana do pracowników instytucji samorządowych powiatu nowodworskiego. Jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Muzeum Stutthof „od kuchni”.

Seminarium dla nauczycieli z Olsztyna

W Muzeum Stutthof odbyło się seminarium szkoleniowe dla nauczycieli organizowane przez Muzeum Stutthof i olsztyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Seminarium było poświęcone edukacji historycznej w miejscach pamięci.
Szkolenie było dwuetapowe.
Pierwszym etapem była wizyta w Olsztynie dr Marcina Owsińskiego, kierownika Działu Oświatowego i jego wykład wprowadzający w tematykę działalności Muzeum Stutthof.

Pomorska Nagroda Muzealna

Dr Marcin Owsiński, historyk i pedagog muzealny, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof znalazł się w gronie laureatów Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2018. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane decyzją zewnętrznego jury dla szczególnych projektów i osiągnięć w dziedzinie muzealnictwa na Pomorzu. Pomorska Nagroda Muzealna powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Muzealników Polskich przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego i przy patronacie marszałka województwa pomorskiego. Ma honorować i doceniać wkład muzealników w rozwój kultury, a także podkreślać rangę tego często niedocenianego zawodu. Uroczyste jej wręczenie odbywa się w maju, czyli miesiącu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów.

XXIII Bieg Pamięci

Plakat wystawy

10 maja 2018 roku w Sztutowie odbył się XXIII Bieg Pamięci, który co roku towarzyszy obchodom rocznicy wyzwolenia KL Stutthof. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów i nauczycieli z powiatu nowodworskiego. Młodzież reprezentująca 13 lokalnych szkół, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof oraz minutą ciszy uczciła pamięć więźniów, którzy stracili życie w KL Stutthof. Następnie rozpoczęła się zdrowa rywalizacja zawodników na trasie prowadzącej do SP w Sztutowie.