slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Spotkanie z Felicjanem Ładą

Dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski wraz z pracownikami oraz Agnieszką Kosko-Hołowczyc, współautorką publikacji "Szczęściarz z rocznika 1917", odwiedzili Felicjana Ładę, byłego więźnia KL Stutthof.

Nowe wydawnictwa

"Szczęściarz z rocznika 1917" (Agnieszka Kosko-Hołowczyc, Wanda Swajda) jest ilustrowaną biografią byłego więźnia Felicjana Łady. "Żuławy w 1945 roku" (redakcja prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. Janusz Hochleitner) zwiera opracowania na temat sytuacji na Żuławach w ostatniej fazie wojny oraz bezpośrednio po ich zajęciu przez wojska sowieckie. Kolejna pozycja, to "Stutthof. Historia miejscowości i gminy od średniowiecza do maja 1945 roku" (Marcin Owsiński).

Odeszła Jadwiga Sprada

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Stutthof z wielkim smutkiem żegnają Jadwigę Spradę, byłą więźniarkę obozu koncentracyjnego Stutthof nr 103752. Jadwiga Sprada zmarła 10 grudnia 2014 r. Rodzinie i Przyjaciołom Pani Jadwigi składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Wspomnienia Wiktora Ostrowskiego

Po 43 latach, z inicjatywy Muzeum Stutthof, po raz drugi zostały wydane wspomnienia "Warszawiacy w Stutthofie" autorstwa byłego więźnia obozu Stutthof Wiktora Ostrowskiego.

Otwarcie wystawy „Warszawiacy w Stutthofie”

12 listopada 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy miało miejsce otwarcie wystawy "Warszawiacy w Stutthofie", połączone z promocją książki pod tym samym tytułem autorstwa Wiktora Ostrowskiego. Uroczystość poprowadzili Dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany Rafał Miastowski.

70. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie

W dniach 3-5 października 2014 r. Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Urząd Gminy Czarnia i Sołectwo Bandysie zorganizowały cykl uroczystości związanych z obchodami 70. rocznicy pacyfikacji wsi Bandysie.

Uroczystości w Mierzeszynie i w Granicznej Wsi

12 września 2014 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie oraz w Granicznej Wsi odbyły się uroczystości z udziałem władz gminy Trąbki Wielkie, księży, mieszkańców oraz uczniów miejscowych szkół.

Robert Dyduch – pro memoria

Dnia 10 września 2014 r. odszedł od nas Robert Dyduch, gdańszczanin, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof nr 17 368.

Jego ojciec był marynarzem i pływał na polskich torpedowcach. 1 września 1939 r. miał on przejść na zasłużoną emeryturę. Po udziale w walkach o Gdynię i Oksywie dostał się do niewoli. Do 1945 r. przebywał w Oflagu II C w Woldenbergu. W walkach o Kępę Oksywską zginął brat Roberta, 14-letni Alfred – „najmłodszy obrońca Gdyni”.

Nabożeństwo w intencji ofiar i ocalonych

W tym roku uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy przybycia pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof poprzedziła msza święta, którą odprawiono pod komorą gazową i krematorium byłego obozu.

Mszy przewodniczył ks. biskup senior diecezji elbląskiej dr Jan Styrna oraz ks. Zbigniew Cichoń, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu, następca na tym urzędzie zamordowanego w obozie Stutthof błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego.

Uroczystości rocznicowe

7 września 2014 r. na terenie Muzeum upamiętniono 75. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. W uroczystości wzięli udział byli więźniowie, przedstawiciele parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, straży pożarnej oraz muzealnicy.