slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Robert Dyduch – pro memoria

Dnia 10 września 2014 r. odszedł od nas Robert Dyduch, gdańszczanin, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof nr 17 368.

Jego ojciec był marynarzem i pływał na polskich torpedowcach. 1 września 1939 r. miał on przejść na zasłużoną emeryturę. Po udziale w walkach o Gdynię i Oksywie dostał się do niewoli. Do 1945 r. przebywał w Oflagu II C w Woldenbergu. W walkach o Kępę Oksywską zginął brat Roberta, 14-letni Alfred – „najmłodszy obrońca Gdyni”.

Nabożeństwo w intencji ofiar i ocalonych

W tym roku uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy przybycia pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof poprzedziła msza święta, którą odprawiono pod komorą gazową i krematorium byłego obozu.

Mszy przewodniczył ks. biskup senior diecezji elbląskiej dr Jan Styrna oraz ks. Zbigniew Cichoń, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu, następca na tym urzędzie zamordowanego w obozie Stutthof błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego.

Uroczystości rocznicowe

7 września 2014 r. na terenie Muzeum upamiętniono 75. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. W uroczystości wzięli udział byli więźniowie, przedstawiciele parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, straży pożarnej oraz muzealnicy.

V Forum Pamięci. Seminarium polskich muzeów martyrologicznych

W dniach 3-4 września 2014 roku w Sztutowie i Kątach Rybackich miały miejsce spotkania plenarne oraz obrady uczestników dorocznego spotkania polskich muzealników z miejsc pamięci.

Delegacja z norweskiego miasta Stavanger

W dniu 31 sierpnia 2014 r. Muzeum Stutthof odwiedziła delegacja z norweskiego miasta Stavanger. Grupie przewodziła Bjørg Tysdal Moe, zastępca burmistrza Stavanger. Opiekunem grupy i inicjatorem wizyty był Ryszard Kalinowski pełniący w Stavanger funkcję przewodniczącego Innvanderrådet - Wydziału do spraw emigracji. Jest jednocześnie współtwórcą elbląskiej "Solidarności".

Kolejny numer "Zeszytów Muzeum Stutthof"

Ukazał się 12 numer "Zeszytów Muzeum Stutthof", czasopisma wydawanego w latach 1976-1992 – wznowionego w 2013 r. Redaktorem naukowym wydawnictwa, podejmującego tematykę okupacji niemieckiej na Pomorzu Gd. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów KL Stutthof, jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

Odszedł Edward Skorupski

Z żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2014 r. w Augustowie zmarł Edward Skorupski, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, nr 44 951. - "Ja w życiu nigdy niczego nie żałowałem. Zawsze patrzyłem, żeby coś zdobyć, jakoś przeżyć, taka była moja zaleta".

Seminarium "Zaczęło się w Gdańsku..."

30 lipca 2014 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Polski i z Niemiec w ramach seminarium "Zaczęło się w Gdańsku..." – projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Partnerami projektu były Muzeum Stutthof oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Noc w Muzeum

Ponad tysiąc osób zainteresowanych historią przybyło w dniu 25 lipca 2014 r., by po zmroku zwiedzić teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof. Sposobność do odwiedzin Miejsca Pamięci w podobnych okolicznościach jest możliwa tylko raz w roku, zawsze w ostatni piątek lipca.

Odwiedzającym udostępniono wszystkie wystawy stałe i czasowe oraz iluminację Pomnika Walki i Męczeństwa. Czynne było również kino muzealne, w którym wyświetlono film "Ostatni świadkowie. Byli więźniowie obozu Stutthof opowiadają".

Projekt "Nowa Kuchnia"

Muzeum Stutthof udostępniło nową wystawę czasową "Projekt Nowa Kuchnia". Ekspozycja, przygotowana we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, prezentuje projekty studentów drugiego roku studiów magisterskich - wykonane w ramach przedmiotu "Konserwacja i Modernizacja Zabytków".