slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Utworzenie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie

Na Pomorzu powstało nowe muzeum. Jest nią Oddział Muzeum Stutthof – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Placówka ma upamiętniać oraz upowszechniać wiedzę w Polsce i za granicą o Piaśnicy jako pierwszym miejscu zbiorowego ludobójstwa dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej w warunkach braku działań wojennych, a także o innych miejscach mordów inteligencji polskiej na Pomorzu.

Zeszyty Muzeum Stutthof

Ukazało się kolejne wydanie naukowych Zeszytów Muzeum Stutthof. Redaktorem numeru 3(13) jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

W najnowszej publikacji Muzeum Stutthof znalazło się jedenaście artykułów związanych z historią obozu Stutthof i Wolnego Miasta Gdańska oraz dziejami najnowszymi Pomorza Gdańskiego w XX wieku. Teksty podzielone zostały na artykuły historyczne, biogramy oraz opracowania o charakterze źródłowym.

Wyróżnienie dla dyrektora Muzeum Stutthof

Doceniając wkład Muzeum Stutthof w pracę wychowawczą Zakładu Karnego w Malborku dyrektor jednostki, ppłk Mirosław Burczyk, odznaczył w dniu 30 listopada 2015 r. dyrektora Muzeum Stutthof Piotra Tarnowskiego Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości. Przyjmując wyróżnienie dyrektor Muzeum podkreślił, że traktuje je jako uznanie dla starań wszystkich zaangażowanych w projekt współpracowników oraz zobowiązanie do dalszej owocnej współpracy.

Jak i dlaczego? Edukacja w miejscach pamięci

21 listopada 2015 r. w Muzeum Stutthof odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli. Partnerem spotkania, zorganizowanego przez Muzeum Stutthof, był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ośrodek reprezentowała Bożenna Sucharska, regionalna koordynatorka programu „Zachować pamięć. Historia dwóch narodów”.

Nowe źródło informacji historycznych

Muzeum Stutthof oraz Fundacja Centrum Solidarności przygotowały projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał, skierowany do nauczycieli oraz młodzieży, podzielony jest na trzy okresy historii Polski. Intencją twórców jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Wirtualna wizyta w Miejscu Pamięci

Za pośrednictwem strony internetowej www.stutthof.org Muzeum Stutthof udostępniło nowy serwis, który umożliwia wirtualne odwiedziny Miejsca Pamięci. Dzięki kilkudziesięciu panoramom można zwiedzić teren współczesnego Muzeum oraz niektóre obiekty, niegdyś należące do kompleksu KL Stutthof.

W czerwonym trójkącie Twe wyznanie wiary

"W czerwonym trójkącie Twe wyznanie wiary. Obok w białym polu Twe imię. Numeracja i sposób oznaczania więźniów w obozie Stutthof (1939–1945)" to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Muzeum Stutthof. Jej autorką jest Agnieszka Kłys z Działu Naukowego Muzeum Stutthof.

Seminarium dla nauczycieli

W Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk odbyło się seminarium dla nauczycieli pt. "Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939-1945". Prelekcje wygłosili dr hab. Grzegorz Berendt (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański) oraz dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof).

Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. Waldemar Moska oraz dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski podpisali w dniu 7 października 2015 r. umowę, która zainaugurowała współpracę obu instytucji.

Spotkanie promocyjne "Naznaczonych"

12 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Sztutowie odbyła się promocja najnowszej książki Muzeum Stutthof, poświęconej powojennej historii miejscowości. Publikację "Naznaczeni. Stutthof-Obozy-Sztutowo w latach 1945-1962. Dzieje gminy, muzeum i miejsca pamięci" zaprezentował jej autor, dr Marcin Owsiński.