slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Szkolenie dla przewodników

W dniu 5 marca 2016 roku odbyło się seminarium dla przewodników i kandydatów na przewodników Muzeum Stutthof. Uczestników powitał i wprowadził w zagadnienia seminarium Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum. Poinformował również o planowanych w bieżącym roku zmianach dotyczących organizacji pracy przewodników.

Żuławy po wojnie

3 lutego 2016 r. w Bibliotece Elbląskiej im. C. K. Norwida w Elblągu odbyło się spotkanie autorskie promujące najnowsze wydawnictwa historyczne Muzeum Stutthof związane z historia regionu.

Projekt „Stutthof. Nowy wymiAR”

1 lutego 2016 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się prezentacja projektu „Stutthof. Nowy wymiAR”. W imieniu władz Politechniki gości powitali prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki z Wydziału Chemicznego oraz Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz, dyrektor Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej.

Koalicja Pamięci

W dniach 24-26 stycznia 2016 roku odbył się cykl uroczystości upamiętniających 71. rocznicę Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof i jego podobozów. Wiele spośród tych działań inspirowanych było przez lokalne środowiska i samorządy, dla których historia tych tragicznych wydarzeń jest wciąż żywa w pamięci i upamiętnieniach.

Promocja publikacji Muzeum

W ramach akcji edukacyjnej od stycznia 2016 roku można nabyć wszystkie wydawnictwa Muzeum Stutthof w wyjątkowych cenach. To okazja by uzupełnić zbiory prywatne lub bibliotek instytucji i szkół o wiele cennych edukacyjnie i naukowo pozycji. Akcją objęte są również najnowsze wydawnictwa Muzeum Stutthof.

Odeszła Gertruda Makurat

Dnia 24 grudnia 2015 r. zmarła w Wejherowie Gertruda Makurat, członkini podziemnej organizacji "Polska Żyje", łączniczka Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", więźniarka polityczna KL Stutthof. Pogrzeb odbył się 31 grudnia 2015 r. w Wejherowie-Śmiechowie.

Ewakuacja morska więźniów KL Stutthof

Ukazała się, wydana przez Muzeum Stutthof, kolejna książka Elżbiety Grot, kierownik Działu Naukowego w Sopocie, tym razem na temat ewakuacji morskiej więźniów KL Stutthof w 1945 r. przez Rugię do Danii. Książka jest efektem wieloletnich badań autorki prowadzonych w kraju i zagranicą przedstawiająca po raz pierwszy w szerszy sposób skomplikowane losy jednej grupy liczącej ok. 600 więźniów KL Stutthof.

Ludzie i ich opowieści

Ukazał się drugi tom studiów poświęcony najnowszej historii Żuław. Redaktorami książki są profesorowie Andrzej Gąsiorowski (Muzeum Stutthof) i Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe w Malborku). Opracowanie zawiera pełne wersje prezentacji wygłoszonych podczas konferencji naukowej, która odbyła się w Sztutowie w maju 2015 roku. Partnerami konferencji i wydania książki są trzy muzea naszego regionu: Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Utworzenie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie

Na Pomorzu powstało nowe muzeum. Jest nią Oddział Muzeum Stutthof – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Placówka ma upamiętniać oraz upowszechniać wiedzę w Polsce i za granicą o Piaśnicy jako pierwszym miejscu zbiorowego ludobójstwa dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej w warunkach braku działań wojennych, a także o innych miejscach mordów inteligencji polskiej na Pomorzu.

Zeszyty Muzeum Stutthof

Ukazało się kolejne wydanie naukowych Zeszytów Muzeum Stutthof. Redaktorem numeru 3(13) jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

W najnowszej publikacji Muzeum Stutthof znalazło się jedenaście artykułów związanych z historią obozu Stutthof i Wolnego Miasta Gdańska oraz dziejami najnowszymi Pomorza Gdańskiego w XX wieku. Teksty podzielone zostały na artykuły historyczne, biogramy oraz opracowania o charakterze źródłowym.